Zakon o potvrđivanju konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (NN MU 3/18)

Zakon o potvrđivanju konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (NN MU 3/18)

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa d.d.

Vrijeme izdavanja: svibanj 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 112
Oznaka: 811-420

Cijena: 6,6361 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Ova se knjiga objavljuje u povodu donošenja Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Zakon je donesen na sjednici Hrvatskoga sabora 13. travnja 2018. sa 110 glasova »za«, 30 »protiv«, 2 »suzdržana« te je objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodnim ugovorima« u broju 3/2018.

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (dalje: Zakon) u čl. 2. sadrži tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik.

Kako je istaknuto u čl. 5. ovoga Zakona, provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zaštite djece i obitelji, pravosuđa, unutarnjih poslova, obrazovanja i zdravstva te državnih tijela nadležnih za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Tijelo odgovorno za koordinaciju, primjenu, nadzor i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih oblika nasilja obuhvaćenih Konvencijom iz članka 1. ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite djece i obitelji.

U čl. 6. ovoga Zakona istaknuto je da na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podatak o njezinu stupanju na snagu objaviti naknadno sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96).

Ovaj je Zakon stupio na snagu 16. svibnja 2018.

Uredništvo knjiga i časopisa

Narodnih novina d.d.