Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredba (EU) 2016/679

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredba (EU) 2016/679

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa d.d.

Pravna biblioteka: Zbirke propisa
Vrijeme izdavanja: svibanj 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 144
Oznaka: 811-419

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP)

Cijena: 11,2800 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Ova se knjiga objavljuje u povodu donošenja Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je donesen na sjednici Hrvatskoga sabora 27. travnja 2018. te je objavljen u ''Narodnim novinama'' broj 42 od 9. svibnja 2018. godine i stupa na snagu 25. svibnja 2018.

Tim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.). U Zakonu je navedeno koje je tijelo nadležno za provedbu Uredbe, koje su njegove ovlasti i na koji način obavlja svoju dužnost. Zakon, također, govori o obradi osobnih podataka u posebnim slučajevima te o postupcima u slučaju povrede prava zajamčenih Zakonom i Uredbom i sankcijama za tu povredu.

Uz tekst Zakona, ova zbirka sadrži tekst spomenute Uredbe (EU) 2016/679 (poznata i kao: General Data Protection Regulation – GDPR) koja utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka te se njome štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka. U Uredbi je između ostalog navedeno što se sve smatra osobnim podatkom, što je obrada osobnih podataka i koja su načela i pravni temelj obrade te kako ona utječe na zaštitu građana odnosno ispitanika. Zatim govori o obvezama voditelja i izvršitelja obrade, prijenosu osobnih podataka u treće zemlje, u koje se svrhe tvrtke koriste osobnim podacima te koje su obveze nacionalnih zakonodavstava zemalja članica. Važno je napomenuti da je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Uz Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i uz Uredbu (EU) 2016/679 priložena su opširna kazala pojmova.

 

Uredništvo knjiga i časopisa

Narodnih novina d.d.