Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) – V. izmijenjeno izdanje (NN 130/23)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) – V. izmijenjeno izdanje (NN 130/23)

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: veljača 2024.
Uvez: meki
Broj stranica: 276
Oznaka: 811-512

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona – kazalo pojmova – podzakonski propisi za provedbu Zakona o radu 

Cijena: 10,0000 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Predgovor

Zakon o radu donesen 15. srpnja 2014. godine, objavljen je u NN 93/14 i stupio je na

snagu 7. kolovoza 2014. godine. Danom stupanja na snagu Zakona o radu prestale su vrijediti sve odredbe prethodnog Zakona o radu iz NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 osim članaka 222., 223., 224. i 225. koji se odnose na sudjelovanje radnika u odlučivanju pri prekograničnom pripajanju ili spajanju poslodavca (čl. 222. – Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju, čl. 223. – Pojam poslodavca nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem, čl. 224. – Primjena glave XVIII. poglavlja 7. tog Zakona i čl. 225. – Primjena odredbi o sudjelovanju radnika u odlučivanju). Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika započeti prije stupanja na snagu novog Zakona dovršit će se prema odredbama prethodnog Zakona o radu.

Zakon o radu, NN 93/14, mijenjan je Zakonom o izmjenama Zakona o radu od 8. prosinca 2017., objavljenim u NN 127/17 i na snazi od 16. prosinca 2017. godine te Zakonom o izmjenama Zakona o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019., objavljenim u NN 98/19 i na snazi od 1. siječnja 2020.

Četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje zbirke sadrži izmjene i dopune obuhvaćene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022. , a stupio je na snagu 1. siječnja 2023., osim članka 55. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. te izmjene u skladu s Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 i dr. od 23. svibnja 2023. i dva izdvojena mišljenja sudaca, objavljenom u NN 64/23 od 14. lipnja 2023.

Peto izmijenjeno izdanje zbirke propisa obuhvaća prestanak važenja čl. 222. – 225. koji su regulirali Nadzor nad primjernom propisa o radu te Posebne odredbe Zakona o radu. Izmjene Zakona o radu stupile su na snagu 10. studenoga 2023. u skladu s čl. 118. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljenim 2. studenoga 2023. u NN 130/23.

Zakon o radu je podijeljen na devet glava i sadrži 235 članaka.

Da bi se olakšalo snalaženje u Zakonu o radu, uz Zakon je dano abecedno kazalo pojmova te su kao prilozi dodani podzakonski propisi za provedbu Zakona.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.