Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: rujan 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 212
Oznaka: 811-450

Cijena: 65,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o sigurnosti prometa na cestama sadrži: Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) te njegove izmjene koje su sadržane u: Odluci Ustavnog suda RH od 7. travnja 2010., (NN 48/10), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 74/11), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13), Odluci i Rješenju Ustavnog suda RH od 20. prosinca 2013., (NN 158/13), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/17).

Posljednje izmjene Zakona objavljene u NN 70/19 od 24. srpnja 2019. (ZIDZSPC/19) koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019. (osim čl. 4. koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. te odredbi čl. 216. st. 1. t. 2. i čl. 217. koje stupaju na snagu 23. svibnja 2020. navedene su i kao posebne komentarske bilješke ispod izmijenjenih članaka.