Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa NN

Vrijeme izdavanja: studeni 2022.
Broj stranica: 264
Oznaka: 811-485

Cijena: 7,8306 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr