Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi

Novo

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina

Vrijeme izdavanja: lipanj 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 124
Oznaka: 811-396

Cijena: 75,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr
Predgovor
 
Zakon o socijalnoj skrbi donesen je na sjednici Hrvatskoga sabora 13. prosinca 2013. godine, objavljen je u Narodnim novinama br. 157 od 24. prosinca 2013., te je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine.
 
Zakon o socijalnoj skrbi zamijenio je prethodni Zakon o socijalnoj skrbi iz ožuj¬ka 2012. godine koji je pak zamijenio Zakon o socijalnoj skrbi iz svibnja 2011. godine.
 
Zakon je podijeljen na petnaest poglavlja te ukupno ima 278 članaka.
 
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona sadrži Zakon o socijalnoj skrbi objavljen u NN 157/13 te odredbe iz zakona kojima je mijenjan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi objavljen u NN 152/14 od 22. prosinca 2014., stupio na snagu 30. prosinca 2014. osim članka 18. stavka 1. i članka 26. toga Zakona koji su stu¬pili na snagu 1. siječnja 2015., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi objavljen u NN 99/15 od 16. rujna 2015., stupio na snagu 24. rujna 2015. osim odredbi članaka 1., 2., 7., 12., 13., 14. i 15., članka 16. stavka 5., te članaka 25., 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 45. i 46. toga Zakona koje su stupile na snagu 1. lipnja 2016., Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi objav¬ljen u NN 52/16 od 6. lipnja 2016., stupio na snagu 7. lipnja 2016. i Zakon o izmjena¬ma i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi objavljen u NN 16/17 od 22. veljače 2017., stupio na snagu 23. veljače 2017.
 
Uz pročišćeni tekst Zakona na kraju knjige nalazi se i opširno kazalo pojmova za lakše snalaženje u Zakonu