Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o trgovačkim društvima

Novo

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: svibanj 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 352
Oznaka: 811-394

Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

  • Redakcijski pročišćeni tekst zakona s kazalom pojmova

 

Cijena: 105,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Predgovor

Zakon o trgovačkim društvima donesen je na sjednici Hrvatskoga sabora 23. studenoga 1993., objavljen je u Narodnim novinama br. 111/93 od 15. prosinca 1993. te je stupio na snagu 23. prosinca 1993., a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.

Danom početka primjene stavljeni su izvan snage: Zakon o poduzećima (NN 53/91, 58/93); poglavlje II. »Dionica« i druge odredbe Zakona o vrijednosnim papiri¬ma (NN 53/91) koje se odnose na dionice, osim odredbe kojom se one proglašavaju vrijednosnim papirima; Zakon o stranim ulaganjima (NN 53/91); čl. 3. i čl. 5. do 12. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (NN 53/91); te čl. 95. do 98. Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91), čiju materiju od tada regulira Zakon o trgovačkim društvima.

Zakon je podijeljen na 6 dijelova, a ukupno sadrži 647 članaka.

Do danas je mijenjan deset puta, dok su odredbe čl. 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima bile predmetom Vjerodostojnoga tumačenja Hrvatskoga sabora 1999. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 11. listopada 2011. donosi službeni pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima, nakon čega je Zakon tri puta mijenjan.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima sadrži Službeni pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN 152/11 od 27. prosinca 2011. i odredbe propisa kojima je mijenjan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN 111/12 od 10. listopada 2012., a stupio na snagu 18. listopada 2012., Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN 68/13 od 7. lipnja 2013., a stupio na snagu 15. lipnja 2013. te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN 110/15 od 13. listopada 2015., a stupio na snagu 1. studenoga 2015.

Sadržaj izmjena donesenih nakon objave Službenoga pročišćenoga teksta naveden je kao komentarska bilješka ispod odnosnog članka.

Uz pročišćeni tekst Zakona priloženo je kazalo pojmova.

Uredništvo knjiga i časopisa 
Narodnih novina d.d.