Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi
Načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije

Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi<br/>Načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije

Autor/i: Tatjana Josipović
Recenzenti: Dr. sc. Nikola Gavella, Univ. Prof. Dr. Verica Trstenjak

Pravna biblioteka: Europsko pravo
Vrijeme izdavanja: siječanj 2018.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 1060
Oznaka: 811-409

Priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za knjigu od značaja za pravnu struku u 2018.

Dodijeljena državna nagrada za znanost za 2018. godinu.

Cijena: 54,4200 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

IZ PREDGOVORA


''U knjizi su prikazana načela i standardi zaštite od nepoštenih ugovornih odred¬bi u odlukama Suda Europske unije. Knjiga je podijeljena na dva dijela. U prvom dijelu se tumače europski pravni izvori o zaštiti od nepoštenih ugovornih odredbi, europski koncept nepoštene ugovorne odredbe te provedba zaštite od nepoštenih ugovornih odredbi. U drugom dijelu knjige analizira se i komentira praksa Suda Europske unije u tumačenju Direktive 93/13/EEZ i utjecaj prethodnih odluka na razvoj nacionalnog zakonodavstva država članica. Ukupno je analizirano i komentirano 45 presuda Suda Europske unije koje su bile ključne za razvoj europskog koncepta zaštite potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi. Cilj je bio definirati temeljna pravila, načela i standar¬de zaštite od nepoštenih ugovornih odredbi koja su proizašla iz ustaljene prakse Suda Europske unije. Analiza posebno obuhvaća specifičnosti sudskih postupaka u kojima se javlja potreba za zaštitom od nepoštenih ugovornih odredbi. Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi ostvaruju li se u hrvatskom pravnom sustavu sva načela i standardi koje je Sud Europske unije definirao kao ključne za učinkovitu zaštitu od nepoštenih ugo¬vornih odredbi. Svaki slučaj koji je bio povod za prethodno pitanje o kojem je odluči¬vao Sud Europske unije i pravila zaštite od nepoštenih ugovornih odredbi definirana u prethodnoj odluci analizirana su sa stajališta hrvatskog prava i prakse hrvatskih sudova da bi se procijenili razina i dometi zaštite koji se u takvim sporovima ostvaruju u pozi¬tivnom hrvatskom pravu i sudskoj praksi.''