Zbirka poreznih propisa, II. izmijenjeno izdanje

Zbirka poreznih propisa, II. izmijenjeno izdanje

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: siječanj 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 368
Oznaka: 811-432

Cijena: 42,50 kn

Stara cijena: 85,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Zbirka poreznih propisa, II. izmijenjeno izdanje obuhvaća sve važnije porezne propise i njihove izmjene i dopune koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. te tako olakšava njihovu primjenu svim adresatima.

Zbirka poreznih propisa sadrži redakcijski pročišćene tekstove, uredničke napomene ispod izmijenjenih članaka te kazalo pojmova uz Opći porezni zakon.

Redakcijski pročišćeni tekst Općeg poreznog zakona sadrži Opći porezni zakon objavljen u NN 115/16 od 9. prosinca 2016., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. te Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona objavljen u NN 106/18 od 30. studenoga 2018., stupio na snagu 1. siječnja 2019. Opći porezni zakon ima 199 članaka koji su podijeljeni na dijelove, poglavlja i odjeljke te je uz zakon priloženo kazalo pojmova za njegovu lakšu primjenu.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o porezu na dohodak sadrži Zakon o porezu na dohodak objavljen u NN 115/16 od 9. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. osim čl. 14. st. 5. i 6., čl. 26., čl. 33. st. 1. t. 5. i čl. 83. st. 4. koji su stupili na snagu 1. siječnja 2018. te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen u NN 106/18 od 30. studenoga 2018., stupio je na snagu 1. siječnja 2019.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o porezu na dodanu vrijednost sadrži Zakon o porezu na dodanu vrijednost objavljen u NN 73/13 od 18. lipnja 2013., stupio na snagu 26. lipnja 2013. i odredbe propisa kojima je mijenjan: Rješenje USRH broj: U-I-3861/2013. od 16. srpnja 2013., objavljeno u NN 99/13 od 31. srpnja 2013., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen u NN 148/13 od 11. prosinca 2013., stupio na snagu 19. prosinca 2013., osim odredbe čl. 2. st. 2. ovoga Zakona koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014., Rješenje USRH broj: U-I-3861/2013 od 13. prosinca 2013., objavljeno u NN 153/13 od 18. prosinca 2013., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen u NN 143/14 od 3. prosinca 2014., stupio na snagu 11. prosinca 2014. osim odredbi čl. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37., 38., 39. i 40. koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen u NN 115/16 od 9. prosinca 2016., stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine osim odredbi čl. 1., čl. 8. kojim se u čl. 40. mijenja st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čl. 11., čl. 12., čl. 16. kojim se u čl. 76. mijenja st. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čl. 21. kojim se u čl. 90. mijenja st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čl. 26. st. 1., 2. i 3. te čl. 27. koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018., te čl. 4. i 5. ovoga Zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen u NN 106/18 od 30. studenoga 2018., stupio na snagu 1. siječnja 2019. osim čl. 6. ovoga Zakona u dijelu kojim se mijenja čl. 38. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o porezu na dobit sadrži Zakon o porezu na dobit objavljen u NN 177/04 od 15. prosinca 2004., stupio na snagu 1. siječnja 2005. i odredbe zakona kojima je mijenjan: Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 90/05 od 25. srpnja 2005., stupio na snagu 2. kolovoza 2005., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 57/06 od 24. svibnja 2006., stupio na snagu 1. lipnja 2006., počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2007., Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 146/08 od 17. prosinca 2008., stupio na snagu 1. srpnja 2013., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 80/10 od 28. lipnja 2010., stupio na snagu 1. srpnja 2010., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 22/12 od 23. veljače 2012., stupio na snagu 1. ožujka 2012., osim odredbe članka 1. koja je stupila na snagu 1. siječnja 2013. te odredbe članka 8. koja je stupila na snagu 1. srpnja 2013., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 148/13 od 11. prosinca 2013., stupio na snagu 19. prosinca 2013. osim članka 5. i članka 7. koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 143/14 od 3. prosinca 2014., stupio na snagu 11. prosinca 2014., Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 50/16 od 1. lipnja 2016., stupio na snagu 9. lipnja 2016. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 115/16 od 9. prosinca 2016., stupio je na snagu 1. siječnja 2017. osim odredbe članka 4. stavka 2. kojom se mijenja članak 7. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dobit koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit objavljen u NN 106/18 od 30. studenoga 2018., stupio na snagu 8. prosinca 2018.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o porezu na promet nekretnina sadrži Zakon o porezu na promet nekretnina objavljen u NN 115/16 od 9. prosinca 2016., stupio je na snagu 1. siječnja 2017. te Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen u NN 106/18 od 30. studenoga 2018., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o posebnom porezu na motorna vozila sadrži Zakon o posebnom porezu na motorna vozila objavljen u NN 15/13 od 6. veljače 2013., stupio na snagu 14. veljače 2013. i odredbe propisa kojima je mijenjan: Ispravak Zakona o posebnom porezu na motorna vozila objavljen u NN 108/13 od 30. kolovoza 2013., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila objavljen u NN 115/116 od 9. prosinca 2016., stupio na snagu 1. siječnja 2017. te Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila objavljen u NN 127/17 od 20. prosinca 2017., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018.

Uredništvo knjiga i časopisa

Narodnih novina d.d.