Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Autor/i: Ivo Josipović, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić

Pravna biblioteka: Zbirke propisa
Vrijeme izdavanja: studeni 2017.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 804
Oznaka: 811-408

Cijena: 130,00 kn

Stara cijena: 260,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

SADRŽAJ

Predgovor

Kratice 

Uvod (prof. dr. sc. Zlata Đurđević)

 1. Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 – Odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)
 2. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – 1. do 18. čl. (NN – MU 18/97, 6/99 – pročišćeni tekst, 8/99 – ispravak, 14/02, 1/06)
 4. Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16)
 5. Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15)
 6. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17)
 7. Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)
 8. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 151/03, 110/07, 45/11, 143/12)
 9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)
 10. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14)
 11. Zakon o primjeni statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03, 29/04, 55/11, 125/11)
 12. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17)
 13. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN 178/04)
 14. Zakon o zaštiti svjedoka (NN 163/03, 18/11, 73/17)

Stvarno kazalo