Upute za slanje oglasa na objavu (oglasni dio)

Tekst oglasa za objavu potrebno je poslati na e-adresu oglasi@nn.hr u Wordu, a uz njega popratni dopis s potpisom ovlaštene osobe. U e-poruci obvezno navesti ime i telefonski broj osobe za kontakt. Na telefonski broj: 01/6652-870 možete provjeriti jesu li svi poslani dokumenti zaprimljeni.

Ovjereni i potpisani oglasi moraju biti dostavljeni najmanje 5 dana prije objave, a oglasi čija se objava plaća unaprijed, objavit će se samo ako su u punom iznosu plaćeni 3 dana prije planiranog objavljivanja (računaju se samo radni dani) i ako je za njih dostavljena potvrda o uplati na kojoj je naveden puni naziv tvrtke oglašivača, kao i vrsta oglasa na koji se odnosi uplata. Ako u roku od 15 dana od zaprimanja oglasa ne bude dostavljena potvrda o uplati, smatrat ćemo da je oglašivač odustao od objave. Rukopisi se ne vraćaju, a dostupni su na uvid samo oglašivačima 6 mjeseci od objave oglasa.