Upute za slanje oglasa na objavu (oglasni dio)

Tekst oglasa za objavu potrebno je poslati na e-adresu: oglasi@nn.hr u Wordu a uz njega u PDF-u obvezno poslati i pravovaljanu narudžbenicu/popratni dopis (moraju biti ovjereni, imati potpis ovlaštene osobe kao i sljedeće podatke: OIB naručitelja/platitelja, br. narudžbenice, br. ugovora s Narodnim novinama d.d. o plaćanju objave, ime i tel. br. osobe za kontakt te očekivani datum objave). Na tel. br. 01/6652-870 trebate provjeriti je li oglas uredno zaprimljen.

Oglasi moraju biti dostavljeni pravovremeno, a objavit će se samo oni koji su plaćeni dva dana prije očekivane objave i za koje je poslan dokaz o uplati e-poštom na navedenu e-adresu (NN izlaze po potrebi, redovito srijedom i petkom). Svaka veća dopuna već zaprimljenog i plaćenog ali neobjavljenog oglasa mijenja cijenu oglasa koji se može objaviti tek nakon cjelovite uplate. Ako u roku od 15 dana od zaprimanja oglasa ne bude dostavljena potvrda o uplati, smatrat ćemo da je oglašivač odustao od objave. Rukopisi se ne vraćaju, a čuvaju se 6 mjeseci od objave oglasa.