Upute za slanje dokumenata na objavu (službeni dio)

U skladu s PRAVILIMA OBJAVE ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA U »NARODNIM NOVINAMA« – SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE HRVATSKE ovjerene i potpisane dokumente u dva primjerka treba poslati poštom ili dostavom Uredu za zakonodavstvo Vlade RH na adresu: Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb i e-poštom isključivo na e-adrese: oglasi@nn.hr i objavann@vlada.hr u Wordu ili Excelu (tablični prikaz).

Uz dokument za objavu poslati i popratni dopis s imenom i telefonskim brojem osobe za kontakt.

Objava dokumenata u službenom dijelu novina se ne naplaćuje.