Upute za slanje dokumenata na objavu (službeni dio)

U skladu s Pravilima o procesu rada na poslovima objave propisa i drugih akata u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske ovjerene i potpisane dokumente u dva primjerka treba poslati poštom ili dostavom Uredu za zakonodavstvo Vlade RH na adresu: Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb i e-poštom isključivo na e-adresu: oglasi@nn.hr u Wordu ili Excelu (tablični prikaz). Uz dokument za objavu poslati i popratni dopis s imenom i telefonskim brojem osobe za kontakt. Objava dokumenata u službenom dijelu novina se ne naplaćuje.