Oglasi i pretplate

Za informacije o pretplati na Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske možete kontaktirati:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-869, telefaks: +385 1 6652-897
e-pošta: e-pretplata@nn.hr

Oglasi

Tekstove oglasa za objavljivanje u tiskanom izdanju Narodnih novina, službenog lista RH morate poslati elektroničkom poštom i telefaksom ili elektroničkom poštom i putem pošte na:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-870, telefaks: +385 1 6652-871
e-pošta: oglasi@nn.hr

Odjel oglasa građana

10000 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-888, telefaks: +385 1 6652-897
e-pošta: oglasi.gradjana@nn.hr

Oglasi javne nabave

Oglasi javne nabave objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH koji se nalazi na web-adresi: https://eojn.nn.hr  
Za dodatne informacije možete kontaktirati:
Službu za pomoć korisnicima
tel.: +385 1 6652-899, telefaks: +385 1 6652-880
e-pošta: eojn@nn.hr

Odjel prodaje knjiga

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-843 ili 6652-844, telefaks: +385 1 6652-828
e-pošta: prodajaknjiga@nn.hr