Cijene oglasa na oglasnim stranicama Narodnih novina d.d.

Oglasi se objavljuju u 3 (tri) stupca po stranici. Cijene oglasa su s PDV-om.

 

Cijene oglasa sudskog registra 

 1. Osnivanje tvrtke, brisanje iz registra trgovačkih društava – 900,00 kn
 2. Zabilježba spora – 800,00 kn
  Brisanje zabilježbe spora – 800,00 kn
 3. Promjena (dopuna) djelatnosti - predmeta poslovanja – 900,00 kn
 4. Promjena matičnih podataka – 200,00 kn
 • svaka promjena pojedinačno (npr. čl. društva, čl. d.o.o., čl. uprave, čl. nadzornog odbora, sve promjene uz prokuru, sve promjene uz likvidacije, stečajni upravitelj, podaci o tvrtki (naziv, adresa), funkcije članova (uprave, društva), promjena osobnih podataka (čl. društva, čl. uprave, čl. d.o.o.), promjena temeljnog kapitala, promjena odredbi izjave o osnivanju, promjene odredbi društvenog ugovora bez objave cjelovitog teksta, promjena odredbi temeljnog akta bez objave cjelovitog teksta, promjena subjekta upisa i ostale slične promjene)
 1. Objave vezane uz stečajni postupak – 900,00 kn
 • npr. otvaranje, obustava, zaključenje, brisanje
 • svaka pojedinačna dodatna promjena obračunavat će se po cijeni za tu vrstu oglasa (imenovanje stečajnog upravitelja, prestanak funkcije člana uprave, tvrtke)
 1. Pripajanje društva – 600,00 kn
 2. Podjela subjekata – 600,00 kn
 3. Promjena statuta – 900,00 kn
 4. Ostali oglasi vezani uz registraciju tvrtke – 800,00 kn
 • npr. upis ostalih zabilježbi u sudski registar, upis ostalih odluka suda, upis ostalih podataka o subjektu upisa
 1. Upis ostalih odluka suda po službenoj dužnosti – 600,00 kn
 2. Upis promjene osobe za zastupanje – 500,00 kn
 • odnosi se na oglase koje dostavljaju osiguravajuće kuće, leasing kuće
 1. Preoblikovanje društva – 900,00 kn
 2. Osnivanje jednostavnog d.o.o. – 200,00 kn

 

Cijene sudskih oglasa – trgovačkih i općinskih

 1. Likvidacije – pojedinačno (trgovački sudovi) – 400,00 kn
  Likvidacije – poziv vjerovnicima (3 x objava) – 600,00 kn
  Likvidacije – poziv vjerovnicima (jedna objava)* – 350,00 kn
   
 2. Stečajevi (pojedinačno) (trgovački sudovi) – 400,00 kn
  Skraćeni stečajni postupci – 200,00 kn
   
 3. Sudski oglasi (općinski sudovi) – 450,00 kn
 • zemljišnoknjižni oglasi
 • ostali oglasi (privremeno zastupanje i starateljstvo, brakorazvodne parnice i alimentacije, dražbe, pljenidbeni zapisnik,  ovrhe, pljenidbe, poništenje isprava)

*Toj vrsti objava pripadaju i oglasi koji se odnose na likvidacijsku masu društva.

Tekst sudskog oglasa zaprimljenog za objavu u Narodnim novinama u kojem je iskazan zahtjev za objavu dviju ili više vrsta sudskih oglasa naplaćuje se za svaku vrstu posebno. 

 

Cijene malih oglasa za pravne osobe

Sve vrste oglasa iz cjenika plaćaju se unaprijed prema navedenim cijenama i obvezno je uz potpisani i ovjereni tekst oglasa priložiti i potvrdu o uplati.

 1. Nestanak pečata, žiga i štambilja – 180,00 kn
 2. Gubitak dokumenta – 90,00 kn
 3. Police osiguranja (1 - 9 polica - po komadu) – 90,00 kn
  Police osiguranja (> 9 polica - po komadu) – 60,00 kn

 

Cijena svih ostalih vrsta oglasa

Za sve ostale vrste oglasa cijena se određuje na osnovi duljine stupca objavljenog oglasa i iznosi 45,00 kn/cm bez PDV-a po svakom započetom 1 centimetru za oglase koji se objavljuju u 3 stupca po stranici (npr. obavijesti, nadmetanja, natječaji, objave i dr.). Plaća se unaprijed, po ponudi.

Za oglase koji se objavljuju u 2 stupca po stranici (oglasi javne nabave) cijena iznosi 68,00 kn bez PDV-a po svakom započetom 1 centimetru.i.

Zagreb, 1. veljače 2016.
Narodne novine d.d.