Oglašavanje nevažećih dokumenata

U Malom oglasniku Narodnih novina objavljuje se oglas kojim se osobni dokument oglašava nevažećim. Oglas se može predati:

OSOBNO u svim prodavaonicama i veleprodajama Narodnih novina d.d. širom Hrvatske, u njihovom redovitom radnom vremenu.

 

Oglasi predani osobno plaćaju se gotovinom. S računom koji sadrži tekst oglasa traži se izdavanje novoga osobnog dokumenta. 

 
POŠTOM

 • slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na adresu:
  NARODNE NOVINE d.d.
  Nakladnička djelatnost
  Odjel oglasa građana
  Savski gaj, XIII. put 6,
  10020 Zagreb

 
ELEKTRONSKOM POŠTOM

 • slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na e-adresu: oglasi.gradjana@nn.hr

 

TELEFAKSOM

 • slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na broj telefaksa: 01/6652-861

 

 

Oglasi poslani poštom, e-poštom ili telefaksom plaćaju se:

 1. poštanskom uputnicom (u pojedina polja poštanske uputnice treba upisati sljedeće podatke):
 • Pošiljatelj: prezime, ime i adresa vlasnika dokumenta koji se oglašava nevažećim
 • Iznos: novčani iznos potreban za objavu oglasa (ovisno o vrsti osobnog dokumenta, prema uputi u nastavku)
 • Primatelj: Narodne novine d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
 • Priopćenje primatelju: naziv dokumenta koji se oglašava nevažećim i ostali neophodni podaci (ovisno o vrsti osobnog dokumenta, prema uputi u nastavku).

Uz oglas plaćen poštanskom uputnicom treba poštom, e-poštom ili telefaksom poslati odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik), ako je tako određeno, na temelju koje se osobni dokument proglašava nevažećim, kako je za pojedini dokument navedeno u nastavku.
  

 1. uplatom na žiroračun Službe oglasa i pretplate Narodnih novina d.d. IBAN broj: HR3623400091500243194 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., a u pojedina polja obrasca »NALOG ZA PLAĆANJE« treba upisati sljedeće podatke:
 • Platitelj: prezime, ime i adresa vlasnika dokumenta koji se oglašava nevažećim
 • Primatelj: Narodne novine d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
 • Iznos: novčani iznos potreban za objavu oglasa (ovisno o vrsti osobnog dokumenta)
 • Opis plaćanja: naziv dokumenta koji se oglašava nevažećim
 • Model (odobrenja): HR 02
 • Broj računa primatelja - IBAN: HR3623400091500243194
 • Poziv na broj (odobrenja): OIB ili datum uplate 

Za oglase plaćene nalogom za plaćanje treba poštom, e-poštom ili telefaksom poslati odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se osobni dokument proglašava nevažećim ili određene podatke o osobi, dokumentu i ustanovi koja ga je izdala, kako je navedeno u nastavku za pojedini dokument.

Nakon objave u Narodnim novinama, na adresu uplatitelja, šalje se račun koji sadrži tekst oglasa na temelju kojeg se traži izdavanje novoga osobnog dokumenta.

Sve obavijesti o objavi osobnih dokumenata građana nevažećim mogu se dobiti na telefonskom broju Odjela oglasa građana: 01/6652-888.

 

Cjenik objave nevažećih dokumenata

 

U Narodnim novinama, službenom listu RH, objavljuju se nevažećim osobni dokumenti građana (ili srodni) po navedenim cijenama:

 • cijene su izražene s PDV-om
 1. Osobna iskaznica za stranca, boravišna iskaznica za stranca – 35,00 kn
 2. ADR-potvrda i propusnica za ulazak u službene prostorije MUP-a – 35,00 kn
 3. EU-iskaznica zdravstveno osigurane osobe – 35,00 kn
 4. Članska iskaznica Sindikata policije Hrvatske – 35,00 kn
 5. Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu – 35,00 kn
 6. Iskaznica „Samoborčeka“ – 35,00 kn
 7. Vojna knjižica, identifikacijska vojna iskaznica – 35,00 kn
 8. Školska svjedodžba, indeks, uvjerenje o položenom stručnom ispitu – 35,00 kn
 9. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi – 35,00 kn
 10. Potvrda o položenim ispitima državne mature – 35,00 kn
 11. Dozvola za plovidbu brodice, dozvola za voditelja brodice, svjedodžba za temeljnu sigurnost na plovilu – 35,00 kn
 12.  Polica osiguranja – 35,00 kn
 13. Čekovni blanket, kartica, devizna ili kunska štedna knjižica – 50,00 kn
 14. Službena iskaznica, zaštitarska iskaznica, značka, bedž – 35,00 kn
 15. Obrtnica – 35,00 kn
 16. Invalidska iskaznica za prolazak kroz autoceste – 35,00 kn
 17. Iskaznica obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva, knjižica goriva za poljoprivrednike – 35,00 kn
 18. Znak pristupačnosti – 35,00 kn
 19. Memorijska kartica vozača za digitalni tahograf – 35,00 kn
 20. Članska iskaznica posmrtne pripomoći – 35,00 kn
 21. Cjenik usluga autotaksi-prijevoza – 35,00 kn
 22. Izvod licencije za obavljanje autotaksi-prijevoza, dozvola za obavljanje autotaksi-prijevoza – 35,00 kn
 23. Lovačka iskaznica, Iskaznica lovočuvara – 35,00 kn
 24. CEMT-dozvole, međunarodne propusnice – 90,00 kn
 25. Ovjerena vjerodostojna preslika– 90,00 kn
 26. Razna rješenja i odobrenja – 90,00 kn
 27. Iskaznica radnika ZET-a – 35,00 kn

17. srpnja 2017.

Upute kako objaviti nevažeći dokument

 

Za objavu dokumenta nevažećim potrebno je prethodno u ustanovi koja ga  je izdala pribaviti odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se proglašava nevažećim:

1. Osobna iskaznica za stranca, boravišna iskaznica za stranca

Osobe kojima je prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije:

 • ako je dokument ukraden ili izgubljen, odlaze u policijsku upravu ili policijsku postaju kojoj pripadaju po mjestu stanovanja po rješenje o proglašenju osobne iskaznice za stranca, boravišne iskaznice za stranca nevažećom
 • s rješenjem o proglašenju osobne iskaznice za stranca, boravišne iskaznice za stranca nevažećom dolaze u Narodne novine d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb ili u bilo koju poslovnicu Narodnih novina d.d.

Osobe kojima je prebivalište izvan Zagrebačke županije:

 • preuzimaju rješenje o proglašenju osobne iskaznice za stranca, boravišne iskaznice za stranca,  nevažećom u policijskoj postavi/upravi u mjestu stanovanja
 • u ustanovi platnog prometa uplaćuju odgovarajući iznos za objavu oglasa u Narodnim novinama, te preslik uplate i rješenja šalju (faksom, poštom ili e-poštom) Narodnim novinama d.d. ili odlaze u bilo koju poslovnicu Narodnih novina d.d. bez prethodne uplate.

2. ADR-potvrda i propusnica za ulazak u službene prostorije MUP-a

Osobe kojima je prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije:

 • ako je dokument izgubljen, odlaze u policijsku upravu ili policijsku postaju kojoj pripadaju po mjestu stanovanja po potvrdu o proglašenju dokumenta nevažećim (za Zagreb – Heinzelova 98)
 • s policijskom potvrdom predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb, ili u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

Osobe kojima je prebivalište izvan Zagrebačke županije

 • preuzimaju potvrdu o gubitku ili krađi dokumenta od policijske uprave ili postaje kojoj pripadaju prema mjestu stanovanja
 • uplaćuju odgovarajući iznos za objavu oglasa Narodnim novinama d.d., a presliku uplate i policijsku potvrdu šalju poštom, faksom ili e-poštom
 • ili odlaze u bilo koju poslovnicu Narodnih novina d.d.  bez prethodne uplate.

3. EU-iskaznica zdravstveno osigurane osobe

Osobe kojima je prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije:​​

 • preuzimaju potvrdu HZZO-a gdje je iskaznica izdana
 • s potvrdom HZZO-a predaju oglas u Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb ili u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

Osobe kojima je prebivalište izvan Zagrebačke županije

 • preuzimaju potvrdu od HZZO-a gdje je iskaznica izdana
 • preslika potvrde HZZO-a i kopiju uplate šalju poštom, faksom ili e-poštom Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb
 • ili odlaze u bilo koju poslovnicu Narodnih novina d.d. bez prethodne uplate.

4. Iskaznica „Samoborčeka“

 • podižu potvrdu od „Samoborčeka“ – Autoturist
 • s potvrdom „Samoborčeka“ predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb, ili u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

5. Članska iskaznica Sindikata policije Hrvatske

 • podižu potvrdu od Sindikata policije Hrvatske (ustanove koja je izdala člansku iskaznicu)
 • s potvrdom Sindikata policije Hrvatske predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb, ili u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

6. Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

 • podižu potvrdu u HAK-u
 • s potvrdom predaju oglas Narodnim novinama d.d., Ulica kralja Držislava 14, Zagreb, ili u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

7. Vojna iskaznica, identifikacijska vojna iskaznica

 • ime i prezime osobe, broj vojne iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala vojnu iskaznicu

Za objavu sljedećih dokumenata nevažećim nije potrebno prethodno u ustanovi koja ih je izdala pribaviti odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se  proglašavaju nevažećim, ali je potrebno znati određene podatke o osobi, dokumentu i ustanovi koja ga je izdala (bilo da se oglas predaje osobno, poštom, faksom ili e-poštom) kako je navedeno u nastavku: 

Indeks, studentska iskaznica

 • ime i prezime osobe, broj indeksa, broj studentske iskaznice, godina i naziv ustanove

Svjedodžba o položenoj državnoj maturi

 • ime i prezime osobe, godina izdanja i naziv ustanove

Potvrda o položenim ispitima državne mature

 • ime i prezime osobe, godina izdanja i naziv ustanove

Školska svjedodžba

 • ime i prezime osobe, godina izdavanja pojedine svjedodžbe, naziv ustanove (koji je nosila u trenutku izdavanja svjedodžbe) i mjesto škole koja je izdala svjedodžbu

Polica osiguranja

 • ime i prezime osobe, broj police, naziv i mjesto ustanove koja je izdala policu osiguranja

Obrtnica

 • ime i prezime osobe, broj obrtnice, serija i serijski broj obrtnice, naziv i mjesto ureda za gospodarstvo koji je izdao obrtnicu

Čekovni blanket, čekovna kartica i devizna ili kunska štedna knjižica

 • ime i prezime osobe, broj čekovnih blanketa i čekovne kartice, broj računa po kojem su izdani, naziv i mjesto banke koja je izdala čekovne blankete i karticu

Službena carinska iskaznica

 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala carinsku iskaznicu

Službena iskaznica i značka

 • ime i prezime osobe, broj iskaznice i značke, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu i značku

Iskaznica obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva

 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva

Gubitak knjižice goriva za poljoprivrednike

 • ime i prezime osobe, broj knjižice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala knjižicu goriva za poljoprivrednike

Dozvola za plovidbu brodicom

 • ime i prezime osobe, registracijska oznaka brodice, naziv i mjesto lučke kapetanije koja je izdala dozvolu za plovidbu brodicom

Dozvola za voditelja brodice

 • ime i prezime osobe, broj dozvole za voditelja brodice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala
  dozvolu za voditelja brodice 

Svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

 • ime i prezime osobe, broj svjedodžbe, naziv i mjesto lučke kapetanije koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu
 • nisu navedene sve svjedodžbe o osposobljenosti, ali postupak je isti

CEMT-dozvola

 • ime i prezime osobe, broj CEMT-dozvole, naziv i mjesto ustanove koja je izdala dozvolu CEMT

Dopusnica za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza

 • ime i prezime osobe, broj dopusnice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala dopusnicu za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza

Izvod odobrenja

 • ime i prezime osobe, registracijska oznaka vozila, naziv i mjesto ustanove koja je izdala izvod odobrenja

Invalidska iskaznica za prolazak kroz autoceste

 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu

Znak pristupačnosti

 • ime i prezime osobe, broj iskaznice, registarska oznaka vozila, naziv i mjesto ustanove koja je izdala znak pristupačnosti

Memorijska kartica za digitalni tahograf

 • ime i prezime osobe, broj kartice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala memorijsku karticu.

Članska iskaznica posmrtne pripomoći

 • ime i prezime osobe, članski broj i naziv ustanove koja je izdala iskaznicu

Cjenik  usluga autotaksi-prijevoza

 • broj cjenika i naziv ustanove koja je izdala cjenik

Izvod licencije za obavljanje autotaksi-prijevoza

 • broj izvoda, registracijska oznaka vozila i naziv ustanove koja je izdala izvod

Dozvola za obavljanje autotaksi-prijevoza

 • broj dozvole, registracijska oznaka vozila  i  naziv ustanove koja je izdala dozvolu

Lovačka iskaznica

 • broj lovačke iskaznice i naziv ustanove koja je izdala iskaznicu

Iskaznica lovočuvara

 • broj iskaznice i naziv ustanove koja je izdala iskaznicu

Ovjerena vjerodostojna preslika

 • broj ovjerene vjerodostojne  preslike, serija i serijski broj te naziv ustanove koja je izdala presliku

Iskaznica radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a)

 • ime i prezime osobe na koju glasi iskaznica, broj iskaznice, naziv izdavatelja iskaznice – Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET

 

Za ostale osobne dokumente postupak i cijena objave oglasa isti su kao i za određeni srodni navedeni dokument.