Oglašavanje nevažećih dokumenata

U Malom oglasniku Narodnih novina objavljuje se oglas kojim se osobni dokument oglašava nevažećim. Oglas se može predati:

OSOBNO

U svim prodavaonicama i veleprodajama Narodnih novina d.d. širom Hrvatske, u njihovom redovitom radnom vremenu.

Oglasi predani osobno plaćaju se gotovinom. S računom koji sadrži tekst oglasa traži se izdavanje novoga osobnog dokumenta. 

POŠTOM

 • slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na adresu:
  NARODNE NOVINE d.d.
  Nakladnička djelatnost
  Odjel oglasa građana
  Savski gaj XIII. 6,
  10020 Zagreb

ELEKTRONSKOM POŠTOM

 • slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na e-adresu: oglasi.gradjana@nn.hr

TELEFAKSOM

 • slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanoga iznosa potrebnoga za objavu oglasa na broj telefaksa: 01/6652-897

 

Oglasi poslani poštom, e-poštom ili telefaksom plaćaju se uplatom na žiroračun Službe oglasa i pretplate Narodnih novina d.d. IBAN broj: HR3623400091500243194 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., a u pojedina polja obrasca »NALOG ZA PLAĆANJE« treba upisati sljedeće podatke:

 • Platitelj: prezime, ime i adresa vlasnika dokumenta koji se oglašava nevažećim
 • Primatelj: Narodne novine d.d., Zagreb, Savski gaj XIII. 6
 • Iznos: novčani iznos potreban za objavu oglasa (ovisno o vrsti osobnog dokumenta)
 • Opis plaćanja: naziv dokumenta koji se oglašava nevažećim
 • Model (odobrenja): HR 02
 • Broj računa primatelja - IBAN: HR3623400091500243194
 • Poziv na broj (odobrenja): OIB ili datum uplate 

Za oglase plaćene nalogom za plaćanje treba poštom, e-poštom ili telefaksom poslati odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se osobni dokument proglašava nevažećim ili određene podatke o osobi, dokumentu i ustanovi koja ga je izdala, kako je navedeno u nastavku za pojedini dokument.

Nakon objave u Narodnim novinama, na adresu uplatitelja, šalje se račun koji sadrži tekst oglasa na temelju kojeg se traži izdavanje novoga osobnog dokumenta.

Sve obavijesti o objavi osobnih dokumenata građana nevažećim mogu se dobiti na telefonskom broju Odjela oglasa građana: 01/6652-888.

 

Cjenik objave nevažećih dokumenata

 

U Narodnim novinama, službenom listu RH, objavljuju se nevažećim osobni dokumenti građana (ili srodni) po navedenim cijenama:

 • cijene su izražene s PDV-om
 1. Osobna iskaznica za stranca, boravišna iskaznica za stranca – 5,71 EUR/43,00 kn
 2. ADR-potvrda i propusnica za ulazak u službene prostorije MUP-a – 5,71 EUR/43,00 kn
 3. EU-iskaznica zdravstveno osigurane osobe – 5,71 EUR/43,00 kn
 4. Članska iskaznica Sindikata policije Hrvatske – 5,71 EUR/43,00 kn
 5. Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu – 5,71 EUR/43,00 kn
 6. Iskaznica „Samoborčeka“ – 5,71 EUR/43,00 kn
 7. Vojna knjižica, identifikacijska vojna iskaznica – 5,71 EUR/43,00 kn
 8. Školska svjedodžba, indeks, uvjerenje o položenom stručnom ispitu – 5,71 EUR/43,00 kn
 9. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi – 5,71 EUR/43,00 kn
 10. Potvrda o položenim ispitima državne mature – 5,71 EUR/43,00 kn
 11. Dozvola za plovidbu brodice, dozvola za voditelja brodice, svjedodžba za temeljnu sigurnost na plovilu – 5,71 EUR/43,00 kn
 12.  Polica osiguranja – 5,71 EUR/43,00 kn
 13. Devizna ili kunska štedna knjižica – 8,10 EUR/61,00 kn
 14. Službena iskaznica, zaštitarska iskaznica, značka, bedž – 5,71 EUR/43,00 kn
 15. Obrtnica – 5,71 EUR/43,00 kn
 16. Invalidska iskaznica za prolazak kroz autoceste – 5,71 EUR/43,00 kn
 17. Iskaznica obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva, knjižica goriva za poljoprivrednike – 5,71 EUR/43,00 kn
 18. Znak pristupačnosti – 5,71 EUR/43,00 kn
 19. Memorijska kartica vozača za digitalni tahograf – 5,71 EUR/43,00 kn
 20. Članska iskaznica posmrtne pripomoći – 5,71 EUR/43,00 kn
 21. Cjenik usluga autotaksi-prijevoza – 5,71 EUR/43,00 kn
 22. Izvod licencije za obavljanje autotaksi-prijevoza, dozvola za obavljanje autotaksi-prijevoza – 5,71 EUR/43,00 kn
 23. Lovačka iskaznica, Iskaznica lovočuvara – 5,71 EUR/43,00 kn
 24. CEMT-dozvole, međunarodne propusnice – 14,47 EUR/109,00 kn
 25. Ovjerena vjerodostojna preslika – 14,47 EUR/109,00 kn
 26. Razna rješenja i odobrenja – 14,47 EUR/109,00 kn
 27. Iskaznica radnika ZET-a – 5,71 EUR/43,00 kn

1. siječnja 2021.

DEVIZNA CIJENA OGLASA ZA PONIŠTENJE IZGUBLJENE ISPRAVE

Devizna cijena oglasa za poništenje izgubljenih isprava ako se plaća u inozemstvu 16,50 Eura. Uplata se vrši na IBAN: HR3623400091500243194. Swift: PBZGHR2X Privredna banka

Upute kako objaviti nevažeći dokument

 

Za objavu dokumenta nevažećim potrebno je prethodno u ustanovi koja ga  je izdala pribaviti odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se proglašava nevažećim:

 1.  Osobna iskaznica za stranca, boravišna iskaznica za stranca

Ako je dokument ukraden ili izgubljen, potrebno je otići u policijsku upravu ili policijsku postaju ovisno o mjestu stanovanja po rješenje o proglašenju osobne iskaznice za stranca, boravišne iskaznice za stranca nevažećom.

S  rješenjem otići  u bilo koju poslovnicu Narodnih novina d.d. i izvršiti  uplatu osobno ili uplatiti odgovarajući iznos za objavu oglasa u Narodnim novinama, te presliku uplate i rješenja poslati  (faksom, poštom ili e-poštom) Narodnim novinama d.d.

 

 1.  ADR-potvrda i propusnica za ulazak u službene prostorije MUP-a

Ako je dokument izgubljen, potrebno je otići u policijsku upravu ili policijsku postaju ovisno o mjestu stanovanja po potvrdu o proglašenju dokumenta nevažećim (za Zagreb – Heinzelova 98).

S  policijskom potvrdom predati oglas u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d. ili uplatiti odgovarajući iznosa za objavu oglasa Narodnim novinama d.d. i presliku uplate i policijsku potvrdu poslati poštom, faksom ili e-poštom

 

 1.  EU-iskaznica zdravstveno osigurane osobe

Preuzeti potvrdu HZZO-a gdje je iskaznica izdana i s potvrdom HZZO-a predati oglas u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d. ili uplatiti odgovarajući iznos za objavu oglasa Narodnim novinama d.d. i  presliku potvrde HZZO-a i kopiju uplate poslati poštom, faksom ili e-poštom Narodnim novinama d.d.

 

 1. Članska iskaznica Sindikata policije Hrvatske

Podići potvrdu od Sindikata policije Hrvatske (ustanove koja je izdala člansku iskaznicu) i s potvrdom Sindikata policije Hrvatske predaju oglas u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

 

 1. Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

Podići potvrdu u HAK-u i s potvrdom predati oglas Narodnim novinama d.d. u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

 

 1. Iskaznica „Samoborčeka“

Podići potvrdu od „Samoborčeka“ – Autoturist i s potvrdom predati oglas u bilo kojoj poslovnici Narodnih novina d.d.

 

Za objavu sljedećih dokumenata nevažećim nije potrebno prethodno u ustanovi koja ih je izdala pribaviti odgovarajuću potvrdu (rješenje, zapisnik) na temelju koje se  proglašavaju nevažećim, ali je potrebno znati određene podatke o osobi, dokumentu i ustanovi koja ga je izdala (bilo da se oglas predaje osobno, poštom, faksom ili e-poštom) kako je navedeno u nastavku: 

 

 1. Vojna iskaznica, identifikacijska vojna iskaznica

 ime i prezime osobe, broj vojne iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala vojnu iskaznicu

 

 1. Indeks, studentska iskaznica, diploma

ime i prezime osobe, broj indeksa / broj studentske iskaznice / broj diplome, godina izdavanja i naziv ustanove

Školska svjedodžba

ime i prezime osobe, godina izdavanja pojedine svjedodžbe, naziv ustanove (koji je nosila u trenutku izdavanja svjedodžbe) i mjesto škole koja je izdala svjedodžbu

 

 1. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi

ime i prezime osobe, godina izdanja i naziv ustanove

 

 1. Potvrda o položenim ispitima državne mature

ime i prezime osobe, godina izdanja i naziv ustanove

 

 1. Dozvola za plovidbu brodicom

ime i prezime osobe, registracijska oznaka brodice, naziv i mjesto lučke kapetanije koja je izdala dozvolu za plovidbu brodicom

Dozvola za voditelja brodice

ime i prezime osobe, broj dozvole za voditelja brodice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala
dozvolu za voditelja brodice 

Svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

ime i prezime osobe, broj svjedodžbe, naziv i mjesto lučke kapetanije koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu

nisu navedene sve svjedodžbe o osposobljenosti, ali postupak je isti

 

 1. Polica osiguranja

ime i prezime osobe, broj police, naziv i mjesto ustanove koja je izdala policu osiguranja

 

 1. Devizna ili kunska štedna knjižica

ime i prezime osobe, broj čekovnih blanketa i čekovne kartice, broj računa po kojem su izdani, naziv i mjesto banke koja je izdala čekovne blankete i karticu

 

 1. Službena carinska iskaznica

ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala carinsku iskaznicu

 Službena iskaznica i značka

ime i prezime osobe, broj iskaznice i značke, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu i značku

 

 1. Obrtnica

ime i prezime osobe, broj obrtnice, serija i serijski broj obrtnice, naziv i mjesto ureda za gospodarstvo koji je izdao obrtnicu

 

 1. Invalidska iskaznica za prolazak kroz autoceste

ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu

 

 1. Iskaznica obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva

ime i prezime osobe, broj iskaznice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala iskaznicu obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva

Gubitak knjižice goriva za poljoprivrednike

ime i prezime osobe, broj knjižice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala knjižicu goriva za poljoprivrednike

 

 1. Znak pristupačnosti

ime i prezime osobe, broj iskaznice, registarska oznaka vozila, naziv i mjesto ustanove koja je izdala znak pristupačnosti

 

 1. Memorijska kartica za digitalni tahograf

ime i prezime osobe, broj kartice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala memorijsku karticu.

 

 1. Članska iskaznica posmrtne pripomoći

ime i prezime osobe, članski broj i naziv ustanove koja je izdala iskaznicu

 

 1. Cjenik  usluga autotaksi-prijevoza

broj cjenika i naziv ustanove koja je izdala cjenik

 

 

 1. Izvod licencije za obavljanje autotaksi-prijevoza

broj izvoda, registracijska oznaka vozila i naziv ustanove koja je izdala izvod

Dozvola za obavljanje autotaksi-prijevoza

broj dozvole, registracijska oznaka vozila  i  naziv ustanove koja je izdala dozvolu

 

 1. Lovačka iskaznica

broj lovačke iskaznice i naziv ustanove koja je izdala iskaznicu

Iskaznica lovočuvara

broj iskaznice i naziv ustanove koja je izdala iskaznicu

 

 1. CEMT-dozvola

ime i prezime osobe, broj CEMT-dozvole, naziv i mjesto ustanove koja je izdala dozvolu CEMT

Dopusnica za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoz

ime i prezime osobe, broj dopusnice, naziv i mjesto ustanove koja je izdala dopusnicu za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza

 

 1. Ovjerena vjerodostojna preslika

broj ovjerene vjerodostojne  preslike, serija i serijski broj te naziv ustanove koja je izdala presliku

 

 1. Izvod odobrenja

ime i prezime osobe, registracijska oznaka vozila, naziv i mjesto ustanove koja je izdala izvod odobrenja

 

 1. Iskaznica radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a)

ime i prezime osobe na koju glasi iskaznica, broj iskaznice, naziv izdavatelja iskaznice – Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET

 

Za ostale osobne dokumente postupak i cijena objave oglasa isti su kao i za određeni srodni navedeni dokument.