Obavijest o pretplati za 2024.

Poštovani pretplatnici!

Pozivamo vas da obnovite pretplatu na tiskano izdanje NARODNIH NOVINA, službenog lista Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Cijena pretplate iznosi 340,80 EUR/2.567,76 kn (bez PDV-a). U cijenu je uključena poštanska dostava na adrese pretplatnika.

Cijena za inozemne pretplatnike na području Europe iznosi 781,00 EUR, a izvan Europe 973,00 USD.

Molimo vas da se što je moguće prije pretplatite, jer korisnicima koji se pretplate tijekom 2024. godine nećemo moći osigurati isporuku svih brojeva objavljenih od početka godine do datuma izvršene pretplate.

Jednako tako, pozivamo vas da se pretplatite na tiskano izdanje MEĐUNARODNIH UGOVORA za 2024. godinu koji od 1. siječnja 2012. godine izlaze kao samostalno izdanje. Cijena pretplate iznosi 91,20 EUR/687,15 kn bez PDV-a, a u cijenu je uključena poštanska dostava na adresu pretplatnika.

Cijena za inozemne pretplatnike na MEĐUNARODNE UGOVORE na području Europe iznosi 251,00 EUR, a izvan Europe 369,00 USD.

Detaljnije informacije o pretplati možete dobiti na telefon (01) 6652-869, a pretplatiti se možete narudžbenicom.

 

Popunjenu i ovjerenu narudžbenicu treba poslati na adresu:

NARODNE NOVINE D.D. – NAKLADNIČKA DJELATNOST
SLUŽBA OGLASA I PRETPLATE, 10 020 ZAGREB, SAVSKI GAJ XIII. 6
TELEFON: (01) 6652-869
TELEFAKS: (01) 6652-897
MAIL: e-pretplata@nn.hr