Obavijest o pretplati za 2020.

Poštovani pretplatnici!

Pozivamo vas da obnovite pretplatu na tiskano izdanje NARODNIH NOVINA, službenog lista Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Cijena pretplate iznosi 1.980,00 kn (bez PDV-a). U cijenu je uključena poštanska dostava na adrese pretplatnika.

Cijena za inozemne pretplatnike na području Europe iznosi 660 EUR, a izvan Europe 825 USD.

Molimo vas da se što je moguće prije pretplatite, jer korisnicima koji se pretplate tijekom 2020. godine nećemo moći osigurati isporuku svih brojeva objavljenih od početka godine do datuma izvršene pretplate.

Jednako tako, pozivamo vas da se pretplatite na tiskano izdanje MEĐUNARODNIH UGOVORA za 2020. godinu koji od 1. siječnja 2012. godine izlaze kao samostalno izdanje. Cijena pretplate iznosi 580,00 kn bez PDV-a, a u cijenu je uključena poštanska dostava na adresu pretplatnika.

Cijena za inozemne pretplatnike na MEĐUNARODNE UGOVORE na području Europe iznosi 210,00 EUR, a izvan Europe 310,00 USD.

Detaljnije informacije o pretplati možete dobiti na telefon (01) 6652-869, a pretplatiti se možete narudžbenicom.

 

Popunjenu i ovjerenu narudžbenicu treba poslati na adresu:

NARODNE NOVINE D.D. – NAKLADNIČKA DJELATNOST
SLUŽBA OGLASA I PRETPLATE, 10 020 ZAGREB, SAVSKI GAJ, XIII. PUT 6
TELEFON: (01) 6652-869
TELEFAKS: (01) 6652-897
MAIL: e-pretplata@nn.hr