Odaberite godinu:

Program izobrazbe u području javne nabave – Ciklus 3/2016.

19.10.2016.

5. do 12. prosinca 2016.

Novi termin Prijavnica

 

 

E-nabava za ponuditelje

19.10.2016.

15. studeni 2016.

Novi termin Prijavnica

Ekonomski najpovoljnija ponuda

20.04.2016.

10. lipnja 2016.