Odaberite godinu:

Registar koncesija – novine u postupanju

02.11.2018.

7. prosinca 2018. 

Novo Prijavnica

 

Novi termini edukacija

05.10.2018.

Plan nabave, izrada dokumentacije kod postupaka financiranih iz EU, Praksa DKOM-a

02.10.2018.

20. studenog 2018. – 8 nastavnih sati 

Novo Prijavnica

 

Program izobrazbe u području javne nabave – Ciklus 7/2018.

24.08.2018.

Ciklus 7/18 – 10. do 14. prosinca 2018. 
Novi termin  Prijavnica 
 
 

Ciklus 6/18 – Popunjeno