Odaberite godinu:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

20.04.2016.

10. lipnja 2016.

 

E-nabava za ponuditelje

05.04.2016.

12. srpnja 2016.

Program izobrazbe u području javne nabave – Ciklus 2/2016.

19.02.2016.

Od 19. do 24. rujna 2016.

Novi termin Prijavnica