Odaberite godinu:

Novine u EOJN i primjena u praksi – osvrt sa strane naručitelja i ponuditelja

27.10.2017.

8. prosinca 2017., Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb
Novo   

Prijavnica  

Elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - eESPD

03.10.2017.

eESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH