Odaberite godinu:

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

18.07.2019.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

Novi termin  Prijavnica

Program izobrazbe u području javne nabave

29.03.2019.

Ciklus 4/19 – 16. do 20. rujna 2019.

Novi termin  Prijavnica

EOJN za početnike – upoznavanje s radom u EOJN RH

08.03.2019.

17. svibnja 2019. – 8 nastavnih sati 

Novine u EOJN i primjena u praksi – osvrt sa strane naručitelja i ponuditelja

08.03.2019.

10. svibnja 2019. – 8 nastavnih sati