Odaberite godinu:

Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja

08.01.2016.

3. i 4., 10. i 11. te 17. i 18. ožujka 2017.
Otkazano!  

Novi Zakon o javnoj nabavi i ekonomski najpovoljnija ponuda

04.11.2015.

16. veljače 2017.

Predavači: Nikolina Bačurin i Iva Šuler

 

Radnje javnopravnog tijela u upravnom sporu nakon izmjena i dopuna ZUS-a

21.10.2015.

Radionica – 20. studenoga 2015.

Popunjeno

Novi termini edukacija

01.01.0001.