Odaberite godinu:

Registar koncesija

10.01.2018.

Registar koncesija – novine u postupanju

6. veljače 2018., u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6 

Novine u EOJN i primjena u praksi – osvrt sa strane naručitelja i ponuditelja

27.12.2017.

29. siječnja 2018., Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb

Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja

14.12.2017.

2. i 3., 9. i 10. te 16. i 17. veljače 2018.

Elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - eESPD

03.10.2017.

eESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH