Odaberite godinu:

Program izobrazbe u području javne nabave

13.02.2024.

Ciklus 2/2024. – od 8. do 12. travnja 2024.

Prijavnica

NOVI EOJN RH – PRAKTIČNI PRIKAZ RADA

24.01.2024.

12. ožujka 2024. – ONLINE PREDAVANJE Održano

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

16.01.2024.

od 8. ožujka do 21. travnja 2024. Popunjeno

UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U ODNOSU NA IZRADU DON-a I POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA

27.12.2023.

14. veljače 2024. – 8 nastavnih sati – ONLINE PREDAVANJE Održano

UGOVORI U JAVNOJ NABAVI – OD PRIPREME DO IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA UGOVORA

27.12.2023.

28. veljače 2024. – 8 nastavnih sati – ONLINE PREDAVANJE Održano