Antikorupcija – smanjivanje rizika u tijelima javne vlasti

06.03.2020.
Narodne novine d.d. organiziraju seminar
 
Antikorupcija – smanjivanje rizika u tijelima javne vlasti
 
6. travnja 2020. u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
Odgođeno!
 
 
Uskoro se završava razdoblje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 26/15), kojom je obuhvaćeno i trgovačko društvo u kojem radite. Na temelju Strategije izrađen je i Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019. - 2020., o čijem donošenju je Vlada donijela Odluku u svibnju 2019. (NN 48/19). 
 
Sukladno odluci Ministarstvo pravosuđa će izraditi izvješće koje će obuhvatiti i poslovanje trgovačkog društva u kojem radite te ga prezentirati Vladi i Saboru. Uspješno provođenje Antikorupcijskog programa iznimno je značajno i za uspješnu suradnju s institucijama Europske unije i za pristupanje Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Developmetn), zadnjoj važnoj međunarodnoj instituciji kojoj Hrvatska želi pristupiti.  
 
Cilj seminara je pomoći trgovačkim društvima u daljnjem unapređenju pri formuliranju vlastitih akcijskih programa, koje su trebala izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici, i izradi izvješća koja će podnijeti Ministarstvu pravosuđa u idućih nekoliko mjeseci. 
 
 

PROGRAM RADA

 

 • 9:30 – 10:00 Registracija sudionika
   
 • 10.00 – 10.45 Integracija međunarodnih antikorupcijskih standarda u hrvatski pravni sustav
  prof. dr. Davor Derenčinović, Pravni fakultet Zagreb
   
 • 10.45 – 11.30 Antikorupcijske odredbe u hrvatskom zakonodavstvu
  doc. dr. Marta Dragičević Prtenjača, Pravni fakultet Zagreb
   
 • 11.30 – 12.00   Stanka za kavu 
   
 • 12.00 – 12.45 Načini smanjivanja rizika od korupcije u tijelima javne vlasti
  Zorislav Antun Petrović, Institut za kulturu i etiku
   
 • 12.45 – 13.30 Mehanizmi sprječavanja korupcije u upravljanju trgovačkim društvima u vlasništvu države i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Zvonimir Bunić, Ministarstvo pravosuđa
   
 • 13.30 – 14.00 Pitanja i odgovori

 

Svakom sudioniku radionice bit će uručena potvrda o pohađanju.

Kotizacija iznosi 950,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-3/20 – antikorupcija, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr