DINAMIČKI SUSTAV NABAVE: USPOSTAVLJANJE, PROVEDBA ZASEBNIH NABAVA, ODGOVARAJUĆI AKTI I OBJAVE, IZVRŠENJE PREDMETA NABAVE

19.07.2023.

DINAMIČKI SUSTAV NABAVE: USPOSTAVLJANJE, PROVEDBA ZASEBNIH NABAVA, ODGOVARAJUĆI AKTI I OBJAVE, IZVRŠENJE PREDMETA NABAVE

ev. br. 2023-0284

12. listopada 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

12. listopada 2023.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Otvoreni i ograničeni postupak – ključne razlike i glavne sličnosti

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prednosti uspostavljanja dinamičkog sustava: prednosti i nedostaci (u odnosu na okvirni sporazum), sudionici, pravna zaštita, tijek dinamičkog sustava, trajanje i dozvoljene izmjene uspostavljenog dinamičkog sustava

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Koraci u uspostavljanju dinamičkog sustava definirani ZJN 2016 i kako koristiti uspostavljeni dinamički sustav: prvi stupanj, drugi stupanj, odluka o nedopustivosti sudjelovanja, zasebne nabave, poziv na dostavu ponuda, potrebni zapisnici, odluka o odabiru/poništenju, praćenje izvršenja ugovora, primjenjivost nekih predmeta nabave

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Dinamički sustav: primjena Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Dinamički sustav i izvršenje: sklapanje ugovora s točnim količinama, sklapanje ugovora s okvirnim (predviđenim) količinama, sklapanje okvirnog sporazuma, izdavanje narudžbenice

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.