Dinamički sustav nabave: zakonodavni okvir i metodologija uspostavljanja

14.10.2022.

Dinamički sustav nabave: zakonodavni okvir i metodologija uspostavljanja

ev. br. 2022-0479

7. prosinca 2022. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE


Prijavnica

Datum održavanja

7. prosinca 2022.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Razlike otvorenog i ograničenog postupka javne nabave

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Razlike sklapanja okvirnog sporazuma i uspostavljanja dinamičkog sustava:

 • prednosti i nedostaci
 • sudionici
 • pravna zaštita
 • tijek dinamičkog sustava
 • trajanje i dozvoljene izmjene uspostavljenog dinamičkog sustava

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 14:30

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Koraci u uspostavljanju dinamičkog sustava definirani ZJN 2016 i kako koristiti uspostavljeni dinamički sustav:

 • prvi stupanj
 • drugi stupanj
 • odluka o nedopustivosti sudjelovanja
 • poziv na dostavu ponuda
 • potrebni zapisnici
 • odluka o odabiru/poništenju
 • praćenje izvršenja ugovora

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:30 – 14:45

Stanka

14:45 – 16:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Dinamički sustav:

 • primjena Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 980,00 kuna /130,07 EUR (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.