E-nabava

01.03.2017.

Narodne novine d.d. organiziraju program usavršavanja

»E-nabava« – 8 nastavnih sati, evidencijski broj programa – 2017-0065

 

 • 26. travnja 2017.  

 

 

Predavači

Zvonimir Jukić i Ostap Graljuk

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

Upravna zgrada Narodnih novina d.d., Savski Gaj, XIII. put 6, Zagreb

  

 

PROGRAM RADA: 

9:00 – 10:30 (90 min/2 školska sata) – ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA

 • obilježja e-javne nabave, stanje i perspektive 

10:30 – 10:45 – Stanka za kavu

10:45 – 12:15 (90 min/2 školska sata) – PRIKAZ POSTUPKA OBJAVLJIVANJA E-NABAVE I PODNOŠENJE PONUDA

 • prikaz objave postupka e-nabave
 • podnošenje ponuda elektroničkim putem, prikaz rada ponuditelja u e-nabavi

12:15 – 13:00 – Stanka za ručak

13:00 – 14:30 (90 min/2 školska sata) –  JAVNO OTVARANJE PONUDA

 • otvaranje ponuda zaprimljenih elektroničkim putem

14:30 – 14:45 – Stanka za kavu

14:45 – 16:15 (90 min/2 školska sata) – NOVINE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE – NOVI POSTUPCI

 • pregovarački postupak javne nabave, okvirni sporazumi s više gospodarskih subjekata itd.

 

Kotizaciju od 750,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku uključuje sudjelovanje u radu radionice i materijale te okrjepu, molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda o sudjelovanju.

 

Održani programi "e-nabave":

 • 19. prosinca 2013.
 • 24. siječnja 2014.
 • 25. ožujka 2014.
 • 27. svibnja 2014.
 • 13. lipnja 2014.
 • 16 listopada 2014.
 • 14. studenoga 2014.
 • 2. prosinca 2014.
 • 4. prosinca 2014.
 • 14. siječnja 2015.
 • 28. siječnja 2015.
 • 17. veljače 2015.
 • 24. veljače 2015.
 • 18. ožujka 2015.
 • 25. ožujka 2015.
 • 28. travnja 2015.
 • 12. svibnja 2015.
 • 14. svibnja 2015.
 • 16. lipnja 2015.
 • 30. lipnja 2015.
 • 4. rujna 2015.
 • 29. rujna 2015.
 • 29. listopada 2015.
 • 6. studenoga 2015.
 • 1. prosinca 2015.
 • 15. prosinca 2015.
 • 17. veljače 2016.

Uredništvo programa pravne edukacije