Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja

03.07.2020.

Edukacija (teorijsko usavršavanje)
za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja

od 11. rujna do 10. listopada 2020.
u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6

 

 

Novi termin Prijavnica

Vikend 1
11. rujna – 12. rujna 2020.

 

Osnove građanskog prava

11. rujna – petak od 16 do 20 sati

12. rujna – subota od 8.30 do 16.30 sati

prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Zagreb

 

Vikend 2
18. rujna – 19. rujna 2020.
Vikend 3
25. rujna – 26. rujna 2020.

Stečajno pravo

18. rujna i 25. rujna – petak od 16 do 20 sati

19. rujna i 26. rujna – subota od 8.30 do 16.30 sati

– prof. dr. sc. Jasnica Garašić, Pravni fakultet Zagreb
– sutkinja Nevenka Marković, Visoki trgovački sud RH
– sudac mr. sc. Igor Periša, Vrhovni sud RH

Vikend 4
2. listopada – 3. listopada 2020.

Trgovačko pravo i pravo društava

2. listopada – petak od 16 do 20 sat

3. listopada – subota od 8.30 do 16.30 sati

sutkinja Branka Ćiraković, Visoki trgovački sud RH

– sutkinja Mirta Matić, visoki trgovački sud RH

Vikend 5
9. listopada – 10. listopada 2020.

Računovodstvo i financije

9. listopada – petak od 16 do 20 sat

10. listopada – subota od 8.30 do 16.30 sati

prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb

 

Kotizacija iznosi 4.800,00 kuna (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02  OIB tvrtke, svrha doznake STEČAJ 2/20, najkasnije do dana održavanja edukacije.

Omogućeno je obročno plaćanje virmanskim putem na 2 rate do završetka edukacije ili putem Premium Visa karticom do 6 rata.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652-891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Zbog ograničenog broja sudionika potvrdu o sudjelovanju na edukaciji zaprimit ćete elektroničkim putem. U slučaju popunjenosti, bit ćete obaviješteni o sljedećim terminima održavanja edukacije.

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacija.