Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja

21.01.2021.
Narodne novine d.d. organiziraju WEBINAR
 
Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja
 
od 24. veljače do 26. ožujka 2021.
 
 
 

OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA – 12 školskih sati

 • 24. veljače – srijeda od 16 do 19.15 sati
 • 25. veljače – četvrtak od 16 do 19.15 sat
 • 26. veljače – petak od 16 do 19.15 sati (pauza od 17.30 do 17.45

– prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Zagreb

 

STEČAJNO PRAVO – 24 školska sata

 • 1. ožujka – ponedjeljak od 16 do 19.15 sati
 • 2. ožujka – utorak od 16 do 19.15 sati
 • 3. ožujka – srijeda od 16 do 19.15 sati
 • 4. ožujka – četvrtak od 16 do 19.15 sat
 • 5. ožujka – petak od 16 do 19.15 sati (pauza od 17.30 do 17.45)
 • 6. ožujka – subota od 9 do 12.15 sati (pauza od 10.30 do 10.45)
– prof. dr. sc. Jasnica Garašić, Pravni fakultet Zagreb
– sutkinja Nevenka Marković, Visoki trgovački sud RH
– sudac mr. sc. Igor Periša, Vrhovni sud RH
 

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA – 12 školskih sati

 • 10. ožujka – srijeda od 16 do 19.15 sati
 • 11. ožujka – četvrtak od 16 do 19.15 sati
 • 12. ožujka – petak od 16 do 19.15 sati (pauza od 17.30 do 17.45)
– sutkinja Branka Ćiraković, Visoki trgovački sud RH
– sutkinja Mirta Matić, Visoki trgovački sud RH
 

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE – 12 školskih sati

 • 24. ožujka – srijeda od 16 do 19.15 sati
 • 25. ožujka – četvrtak od 16 do 19.15 sati
 • 26. ožujka – petak od 16 do 19.15 sati (pauza od 17.30 do 17.45)
– prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb
 
 
Kotizacija iznosi 3.800,00 kuna (PDV uključen u cijenu) po sudioniku. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02  OIB tvrtke, svrha doznake STEČAJ 1/21, najkasnije do dana održavanja edukacije. 
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652-891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr