Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu vježbenika i pravnika za polaganje pravosudnog ispita

04.07.2018.

Narodne novine d.d. organiziraju edukaciju (teorijsko usavršavanje) za pripremu vježbenika i pravnika za polaganje pravosudnog ispita i to od 21. rujna do 18. studenoga 2018. godine.

Navedena edukacija na temelju odobrenja Pravosudne akademije i sukladno odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 84/08, 75/09),  provodila se u trajanju od 150 sati i to:

 • petkom (16 – 21 sat), subotom (9 – 18 sati) i nedjeljom (9 – 17 sati)
 • traje 7 vikenda
 • kotizacija iznosi 4.200,00 kn
 • grupe do 50 sudionika
 • svi predavači na edukaciji su ujedno i ispitivači na pravosudnim ispitima
 • radni materijal (pročišćeni tekstovi zakona)
 • nakon završetka edukacije polazniku se izdaje potvrda o sudjelovanju

 

Prijavnica

 

Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. put 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.

Kotizaciju od 4.200,00 kuna (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO-2/18 - ime i prezime sudionika, najkasnije do dana održavanja edukacije.

Kotizaciju možete platiti American Express karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata, virmanski jednokratno ili na tri rate (I. rata neposredno prije početka edukacije (rujan), II. rata tijekom edukacije (listopad) i III. rata nakon održane edukacije (studeni).

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

 

 

Program rada i termini održavanja edukacije

Ciklus 2 od 21. rujna do 18. studenoga 2018.

 

Vikend 1 – petak, subota, nedjelja – 21. do 23. 9. 2018.
Kazneno i kazneno postupovno pravo
Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH

 

Vikend 2 – petak, subota, nedjelja – 28. do 30. 9. 2018.
Građansko procesno pravo i Obiteljsko pravo
Katarina Buljan, sutkinja Vrhovnog suda RH
Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

 

Vikend 3 – petak, subota, nedjelja – 12. do 14. 10. 2018.
Građansko pravo i Trgovačko pravo
Jožica Matko-Ruždjak, javni bilježnik
Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda RH

 

Vikend 4 – petak, subota, nedjelja – 19. do 21. 10. 2018.
Radno pravo, Upravno pravo i  Ustavno uređenje, osnove sustava Europske unije i organizacija pravosuđa
Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH
Gordana Jalšovečki, sutkinja Vrhovnog suda RH

 

Vikend 5 – petak, subota, nedjelja –  26. do 28. 10. 2018.
Izrada radnje – petak, subota, nedjelja 

 • Predavanje o načinu izrade radne i građanske radnje  (petak)
 • Izrada presude radnog prava (samostalan rad polaznika)  (subota)
 • Izrada presude građanskog prava (samostalan rad polaznika)  (nedjelja)

 

Vikend 6 – petak, subota, nedjelja – 9. do 11. 11. 2018.
Izrada i rezultati pregleda radnji

 • Predavanje o načinu izrade kaznene presude (petak)
 • Izrada kaznene radnje (subota)
 • Rezultat pregleda radnje iz građanskog prava (nedjelja)

 

Vikend 7 – subota, nedjelja, 17. i 18. 11. 2018.
Rezultati pregleda radnje

 • Rezultat pregleda kaznenog prava (subota)
 • Rezultat pregleda radnog prava  (nedjelja)