Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

16.01.2024.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje
pravosudnog ispita

od 8. ožujka do 21. travnja 2024.

u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj XIII. br. 6

Popunjeno

VIKEND 1 – 8., 9. I 10. OŽUJKA 2024.

 • petak – predavanje: KAZNENO POSTUPOVNO
 • subota – predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO
 • nedjelja – predavanje  KAZNENO PRAVO

predavači: Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH
Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 2 – 15., 16. I 17. OŽUJKA 2024.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

predavači: Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 3 – 22., 23. I 24. ožujka 2024.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO

predavači: Dražen Jakovina, sudac Vrhovnog suda RH
Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 4 –  5., 6. I 7. TRAVNJA 2024.

 • petak – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)RADNO PRAVO
 • subota – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)
              – predavanje RADNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE

predavači:  Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu
Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH
Mirjana Magud, sutkinja Vrhovnog suda RH
Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 5 – 12., 13. I 14. TRAVNJA 2024.

 • petak – Predavanje o načinu izrade presude – KAZNENO PRAVO
 • subota – Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO
              – Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO

predavači: Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek,
Gordana Marušić-Babić

 • nedjelja Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

VIKEND 6  – 20. I 21. TRAVNJA 2024.

 • subota – Samostalno pisanje presude iz upravnog prava (dostava ocjene e-mailom)
 • nedjelja – Samostalno pisanje presude iz građanskog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

 • petak od 16.30 do 21
 • subota/nedjelja od 9 do 17

Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.

Kotizaciju od 640,00 eura (PDV uključen u cijenu) po sudioniku (580,00 eura edukacija + 60,00 eura radni materijal – NN propisi), koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, model 02 poziv na broj OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO 1/24 - ime i prezime sudionika.

Kotizaciju možete platiti Premium Visa karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata; virmanski jednokratno ili virmanski na tri rate:
I. rata  prije početka edukacije (kraj veljače),
II. rata tijekom ožujka te
III. rata do završetka edukacije (21. travnja).

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr