Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

18.07.2019.
Narodne novine d.d. organiziraju
EDUKACIJU PRIPREME VJEŽBENIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA 
od 20. rujna do 27. listopada 2019. u Zagrebu, 
zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
PROGRAM EDUKACIJE
– petak od 16 do 21
– subota/nedjelja od 9 do 17
 
Novi termin  Prijavnica
 
 
Program edukacije
 
 
Vikend 1 – 20., 21. i 22. rujna 2019.
petak – predavanje  KAZNENO PRAVO
subota – predavanje KAZNENO PRAVO/KAZNENO POSTUPOVNO
nedjelja – predavanje KAZNENO POSTUPOVNO
predavači: Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH, Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH
 
Vikend 2 – 27., 28. i 29. rujna 2019.
petak – predavanje GRAĐANSKO PRAVO
subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO/OBITELJSKO PRAVO
nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PRAVO/TRGOVAČKO
predavači: Jožica Matko Ruždjak, javni bilježnik; Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH, Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH
 
Vikend 3 – 11., 12. i 13. listopada 2019.
petak – predavanje RADNO PRAVO
subota – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)
nedjelja – predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE
predavači: Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu; Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH; Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH
 
Vikend 4 – 18., 19. i 20. listopada 2019.
petak – Predavanje o načinu izrade presude - KAZNENO PRAVO
subota – Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO
Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO
predavači: Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek, Gordana Marušić-Babić
nedjelja – Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava (dostava ocjene e-mailom)
 
Vikend 5  – 26. i 27. listopada 2019.
subota – Samostalno pisanje presude iz upravnog prava (dostava ocjene e-mailom)
nedjelja – Samostalno pisanje presude iz građanskog prava (dostava ocjene e-mailom)
svi predavači na edukaciji su ujedno i ispitivači na pravosudnim ispitima
 
Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. put 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.
Kotizaciju od (3.450,00 kn edukacija + 550,00 kn radni materijal – NN propisi) 4.000,00 kuna (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO-3/19 - ime i prezime sudionika.
Kotizaciju možete platiti American Express karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata, virmanski jednokratno ili na dvije rate (I. rata neposredno prije početka edukacije (rujan), II. rata do završetka edukacije (listopad).
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr