Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

11.01.2023.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

od 17. ožujka do 30. travnja 2023. u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj XIII. 6

 

Popunjeno

 

VIKEND 1 – 17., 18. i 19. OŽUJKA 2023.

 • petak – predavanje: KAZNENO POSTUPOVNO
 • subota – predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO
 • nedjelja – predavanje  KAZNENO PRAVO

predavači:

 • Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH
 • Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 2 – 24., 25. I 26. OŽUJKA 2023.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

predavači:

 • Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 3 – 31. OŽUJKA, 1. I 2. TRAVNJA 2023.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO

predavači:

 • Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH
 • Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 4 – 14., 15. I 16. TRAVNJA 2023.

 • petak – predavanje RADNO PRAVO
 • subota – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)
 • nedjelja – predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE

predavači:

 • Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH
 • Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu
 • Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH
 • Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 5 – 21., 22. I 23. TRAVNJA 2023.

 • petak – Predavanje o načinu izrade presude – KAZNENO PRAVO
 • subota
  • Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO
  • Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO

predavači:

 • Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek,Gordana Marušić-Babić
 • nedjelja Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

VIKEND 6  –  29. I 30. TRAVNJA 2023.

 • subota – Samostalno pisanje presude iz upravnog prava (dostava ocjene e-mailom)
 • nedjelja – Samostalno pisanje presude iz građanskog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

 

 • petak od 16.30 do 21
 • subota/nedjelja od 9 do 17

 

Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.

Kotizaciju od 640,00 EUR/4.822,08 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku (580,00 EURA/4.370,01 kn edukacija + 60,00 EURA/452,07 kn radni materijal – NN propisi), koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO-1/23 - ime i prezime sudionika.

Kotizaciju možete platiti Premium Visa karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata; virmanski jednokratno ili virmanski na tri rate:

I. rata  prije početka edukacije (kraj veljače),

II. rata tijekom ožujka te

III. rata do završetka edukacije (30. travnja).

 

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacija.

Tečaj EUR/HRK = 7,53450