Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

27.07.2023.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

od 22. rujna do 29. listopada 2023., u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj XIII. 6

 

Održano

VIKEND 1 – 22., 23. I 24. RUJNA 2023.

 • petak – predavanje: KAZNENO POSTUPOVNO
 • subota – predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO
 • nedjelja – predavanje  KAZNENO PRAVO

Predavači: Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH; Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 2 – 29. I 30. RUJNA, 1. LISTOPADA 2023.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Predavač: Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 3 – 6., 7. I 8. LISTOPADA 2023.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO

Predavači: Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH; Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 4 – 13., 14. I 15. LISTOPADA 2023.

 • petak – predavanje RADNO PRAVO
 • subota – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)
 • nedjelja – predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE

Predavači: Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH; Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu; Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH; Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

 

VIKEND 5 – 20., 21. I 22. LISTOPADA 2023.

 • petak – Predavanje o načinu izrade presude – KAZNENO PRAVO
 • subota
  • Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO
  • Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO

Predavači: Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek; Gordana Marušić-Babić

 • nedjelja Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

VIKEND 6  –  28. I 29. LISTOPADA 2023.

 • subota – Samostalno pisanje presude iz upravnog prava (dostava ocjene e-mailom)
 • nedjelja – Samostalno pisanje presude iz građanskog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

 

 • Petak od 16.30 do 21
 • Subota/nedjelja od 9 do 17

 

Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.

Kotizaciju od 640,00 EURA/4.822,08 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku (580,00 EURA/4.370,01 kn edukacija + 60,00 EURA/452,07 kn radni materijal – NN propisi), koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO 2/23 - ime i prezime sudionika.

Kotizaciju možete platiti Premium Visa karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata; virmanski jednokratno ili virmanski na tri rate:
I. rata  prije početka edukacije (kraj kolovoza/početak rujna),
II. rata tijekom rujna te
III. rata do završetka edukacije (29. listopada).

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Tečaj EUR/HRK = 7,53450