Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

14.07.2020.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita 


od 18. rujna do 25. listopada 2020. u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6

 

Prijavnica

 

petak od 16 do 21
subota/nedjelja od 9 do 17

Vikend 1 – 18., 19. i 20. rujna 2020.

petak

predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO

subota

predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO

nedjelja

predavanje  KAZNENO PRAVO

predavači: Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH, Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH

Vikend 2 – 25., 26. i 27. rujna 2020.

petak

predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

subota

predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nedjelja

predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

predavači: Jožica Matko Ruždjak, javni bilježnik; Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH,
Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

Vikend 3 – 2., 3. i 4. listopada 2020.

petak

predavanje GRAĐANSKO (materijalno) PRAVO

subota

predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

nedjelja

predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO/TRGOVAČKO PRAVO

predavači: Jožica Matko Ruždjak, javni bilježnik; Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH,

Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

Vikend 4 – 9., 10. i 11. listopada 2020.

petak

predavanje RADNO PRAVO

subota

predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)

nedjelja

predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE

predavači: Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu; Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH; Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

Vikend 5 – 16., 17. i 18. listopada 2020.

petak

Predavanje o načinu izrade presude - KAZNENO PRAVO

subota

Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO

Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO

predavači: Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek, Gordana Marušić-Babić

nedjelja

Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava
(dostava ocjene e-mailom)

Vikend 6  –  24. i 25. listopada 2020.

subota

Samostalno pisanje presude iz upravnog prava
(dostava ocjene e-mailom)

nedjelja

Samostalno pisanje presude iz građanskog prava
(dostava ocjene e-mailom)

 

Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. put 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.

Kotizaciju od (4.200,00 kn edukacija + 550,00 kn radni materijal – NN propisi) 4.750,00 kuna (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO-2/20 - ime i prezime sudionika.

Kotizaciju možete platiti Visa premium karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata; virmanski jednokratno ili virmanski na tri rate: I. rata neposredno prije početka edukacije (rujan), II. rata tijekom listopada te III. rata do završetka edukacije (studeni).

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacija.