Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

07.05.2021.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

od 28. svibnja do 4. srpnja 2021. u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6

 • petak od 16.30 do 21
 • subota/nedjelja od 9 do 17

 

Prijavnica

 

Vikend 1 – 28., 29. i 30. svibnja 2021.

 • petak – predavanje: KAZNENO POSTUPOVNO
 • subota – predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO
 • nedjelja – predavanje  KAZNENO PRAVO
 • predavači: Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH, Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH

Vikend 2 – 4., 5. i 6. lipnja 2021.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • predavači: Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

Vikend 3 – 11., 12. i 13. lipnja 2021.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO (materijalno) PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO/TRGOVAČKO PRAVO
 • predavači: Jožica Matko Ruždjak, javni bilježnik; Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

Vikend 4 – 18., 19. i 20. lipnja 2021.

 • petak – predavanje RADNO PRAVO
 • subota – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)
 • nedjelja – predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE
 • predavači: Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH, Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu; Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH; Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

Vikend 5 – 25., 26. i 27. lipnja 2021.

 • petak – Predavanje o načinu izrade presude – KAZNENO PRAVO
 • subota – Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO
                 – Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO
 • predavači: Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek, Gordana Marušić-Babić
 • nedjelja – Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava (dostava ocjene e-mailom)

Vikend 6  –  3. i 4. srpnja 2021.

 • subota – Samostalno pisanje presude iz upravnog prava (dostava ocjene e-mailom)
 • nedjelja – Samostalno pisanje presude iz građanskog prava (dostava ocjene e-mailom)

 

Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. put 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.

Kotizaciju od (4.200,00 kn edukacija + 550,00 kn radni materijal – NN propisi) 4.750,00 kuna (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO-1/21 - ime i prezime sudionika.

Kotizaciju možete platiti Premium Visa karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata; virmanski jednokratno ili virmanski na tri rate: I. rata neposredno prije početka edukacije (svibanj), II. rata tijekom lipnja te III. rata do završetka edukacije (3. srpnja).

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacija.