Elektronički oglasnik javne nabave RH – postupci javne i jednostavne nabave

05.10.2020.
Elektronički oglasnik javne nabave RH – postupci javne i jednostavne nabave
ev. br. 2020-0390
 
 
27. studenoga 2020. – 8 nastavnih sati
 
Prijavnica
 
Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja usavršavanja.
 
 

Predavač

 • Ostap Graljuk

MJESTO ODRŽAVANJA

 • Upravna zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

 • 27. studenoga 2020.
 
 
 

Raspored predavanja

 • 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Elektronički oglasnik javne nabave RH – osnovne funkcionalnosti za naručitelje i ponuditelje (ppt prezentacija)
  • EOJN platforma
  • Registracija
  • Plan nabave
  • Objava prethodnih savjetovanja
  • Priprema ESPD zahtjeva
  • Objava postupka javne nabave
  • Priprema ESPD odgovora
  • Postavljanje pitanja/pojašnjenja na DON
  • Dostava ponuda kroz sustav EOJN RH
  • Javno otvaranje ponuda
  • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
  • Objava Odluke o odabiru/poništenju
  • Objava obavijesti o dodijeli ugovora
  • Registar ugovora – ažuriranje registra ugovora
  • E-žalba
  • Jednostavna nabava na EOJN RH
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  
 • 10:30 – 10:45 Stanka
 • 10:45 – 12:15 (90 minuta/2 nastavna sata) Praktični prikaz rada u EOJN RH
  • Objava plana nabave
  • Izmjena/dopuna plana nabave
  • Objava prethodnih savjetovanja
  • Priprema ESPD zahtjeva
  • Objava postupka javne nabave
  • Pitanja/pojašnjenja
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
 • 12:15 – 13:00 Stanka
 • 13:00 – 14:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Praktični prikaz rada u EOJN RH
  • Dostava ponuda kroz sustav EOJN RH
  • Javno otvaranje ponuda
  • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
  • Objava Odluke o odabiru/poništenju
  • Objava obavijesti o dodijeli ugovora
  • Registar ugovora – ažuriranje registra ugovora
  • Izjavljivanje e-žalbe
  • Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe
  • Provođenje postupaka jednostavne nabave na EOJN RH
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  
 • 14:30 – 14:45 Stanka 
 • 14.45 – 16.15 Praktični prikaz rada u EOJN RH - nastavak
  • Objava obavijesti o dodijeli ugovora
  • Registar ugovora – ažuriranje registra ugovora
  • Izjavljivanje e-žalbe
  • Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe
  • Provođenje postupaka jednostavne nabave na EOJN RH
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  
Kotizaciju od 890,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice i materijale te okrjepu, molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika. 
 
Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr
 
Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.
 
Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.
 
Sudionici usavršavanja iz područja javne nabave koji sudjeluju na najmanje tri usavršavanja u 2020. godini moći će sudjelovati na jednom usavršavanju bez plaćanja kotizacije tj. besplatno. Daljnji programi usavršavanja bit će objavljeni tijekom narednih mjeseci na našoj web stranici i njihovo održavanje ovisi o epidemiološkoj situaciji u RH i mogućnostima koje budu na raspolaganju organizatoru.