Elektronički oglasnik javne nabave RH za početnike – upoznavanje s radom u EOJN RH

02.05.2018.
Elektronički oglasnik javne nabave RH za početnike
 
Upoznavanje s radom u EOJN RH
  
ev. br. 2018-0151 (8 nastavnih sati)
 
 
Otkazano
  

MJESTO ODRŽAVANJA

Upravna zgrada Narodnih novina d.d.,  Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb
 

DATUM ODRŽAVANJA

12. lipnja 2018.
 

PREDAVAČI

Zvonimir Jukić i Ostap Graljuk
 

Program rada

 • 9:00 – 10:30 (90 min/2 školska sata) → Priprema postupka JN – objave JN u otvorenom i pregovaračkom postupku JN
  Priprema i predaja ponuda JN
  Popunjavanje eESPD obrasca
  Javno otvaranje ponuda i objave odluka i zapisnika
 • 10:30 – 10:45 → Stanka za kavu
 • 10:45 – 12:15 (90 min/2 školska sata) → Elektronička sredstva komunikacije
  Postavljanje upita, pojašnjenja ponude, objave Odluka i Zapisnika
  Registar ugovora i tromjesečna evidencija ugovora po okvirnim sporazumima (tromjesečne objave ugovora)
  Plan nabave, prethodno savjetovanje
 • 12:15 – 13:00 → Stanka za ručak
 • 13:00 – 16:00 (180 min/4 školska sata) → e-ŽALBA
  Praktična primjena – praktičan prikaz i rad na računalima
 
Kotizaciju od 750,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku uključuje sudjelovanje u radu radionice i materijale te okrjepu, molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.
 
Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr
 
Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.
 
Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.