IZBOR RJEŠENJA DKOM I PRESUDA VUS / PREGLED 2022. - I. I II. DIO

02.02.2023.

IZBOR RJEŠENJA DKOM I PRESUDA VUS / PREGLED 2022. - I. I II. DIO

ev. br. 2023-0052

19. i 20. travnja 2023. – 16 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

19. travnja 2023. – I. DIO

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

 

RASPORED PREDAVANJA – I. DIO – 19. TRAVNJA 2023.

 

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Pregled rješenja DKOM: podugovaranje

Pregled rješenja DKOM: izmjena ponude

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: izuzetno niska ponuda

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: odluka o poništenju, porezni dug – isključenje

Pregled rješenja DKOM: zamjena referenci, zamjena stručnjaka

Pregled rješenja DKOM: osigurana sredstva naručitelja

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: institut pojašnjenja iz članka 293. ZJN, pregovaranje

Pregled rješenja DKOM: tehnička i stručna sposobnost

Pregled rješenja DKOM: tržišno natjecanje, Uredba o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije u Ukrajini

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: osobito bitna povreda

Pregled rješenja DKOM: sukob interesa

Pregled rješenja DKOM: dvije ponude

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Datum održavanja

20. travnja 2023. – II. DIO

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

 

RASPORED PREDAVANJA – II. DIO – 20. TRAVNJA 2023.

 

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Pregled rješenja DKOM: pravni interes

Pregled rješenja DKOM: troškovnik

Pregled rješenja DKOM: pregled i ocjena sukladno dokumentaciji o nabavi

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: jamstvo za ozbiljne ponude

Pregled rješenja DKOM: tehničke specifikacije

Pregled rješenja DKOM: podružnica

Pregled presude VUS: dostatno sudjelovanje (pravni standard iz članka 390. stavak 2. ZJN)

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM: ovlaštenje proizvođača

Pregled rješenja DKOM: članak 275. ZJN

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: kriterij za odabir ponude

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM: trgovački običaji

Pregled rješenja DKOM: inženjer gradilišta / voditelj radova

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: prijevod po ovlaštenom sudskom tumaču

Pregled rješenja DKOM i presuda VUS: podjela predmeta nabave na grupe

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 260 EUR/1.958,97 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 16 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.