IZMJENE PONUDE; ŽALBENI POSTUPAK – O SUDIONICIMA I GRANICAMA POSTUPANJA SUDIONIKA U ŽALBENOM POSTUPKU

19.07.2023.

IZMJENE PONUDE; ŽALBENI POSTUPAK – O SUDIONICIMA I GRANICAMA POSTUPANJA SUDIONIKA U ŽALBENOM POSTUPKU

ev. br. 2023-0283

5. listopada 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

5. listopada 2023.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Izmjene ponude u fazi pregleda i ocjene, granice postupanja naručitelja u smislu primjene instituta pojašnjenja iz članka 293. ZJN 2016

Poništenje postupka javne nabave (i jednostavne nabave) kao rezultat pokušaja izmjene ponude ili nedostatnog pojašnjenja ponuditelja – granice postupanja naručitelja i na zakonu utemeljena ocjena

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled rješenja DKOM: izmjena ponude

Pregled rješenja DKOM: sukob interesa

Pregled rješenja DKOM: dvije ponude

Pregled rješenja DKOM: tržišno natjecanje, Uredba o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije u Ukrajini

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pravna zaštita ponuditelja u fazi nakon dovršetka postupka pregleda i ocjene zbog okolnosti izmjene ponude

Pravna zaštita ponuditelja u fazi nakon sklapanja dodatka ugovora o javnoj nabavi zbog okolnosti neosnovanog sklapanja dodatka ugovora

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Ponude opterećene nejasnoćama: primjena instituta pojašnjenja iz članka 293. ZJN 2016

Ponude opterećene nedostacima: otklonjivi i neotklonjivi nedostaci

Trenutak postojanja sposobnosti i izmjena Tehničke i stručne sposobnosti u postupku pregleda i ocjene

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.