Javna nabava od planiranja do izmjena ugovora tijekom izvršenja

05.09.2023.

JAVNA NABAVA OD PLANIRANJA DO IZMJENA UGOVORA TIJEKOM IZVRŠENJA

ev. br. 2023-0359

15. studenoga 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

15. studeni 2023.

PREDAVAČ

Mirjana Čusek-Slunjski

Emina Lajtman

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Prikaz ciklusa javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) – I. dio

 • Plan nabave i registar ugovora
 • Procijenjena vrijednost nabave, financijski pragovi
 • Prethodna savjetovanja, istraživanje tržišta
 • Izuzeća u javnoj nabavi
 • Vrste, odabir i početak postupka javne nabave
 • Osvrt na postupke jednostavne nabave

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prikaz ciklusa javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) – II. dio

 • Provedba postupka – povjerenstvo, sukobi interesa
 • Određivanje rokova
 • Objavljivanje i transparentnost
 • Upravljanje postupkom od objave prethodnog savjetovanja do objave obavijesti o sklopljenim ugovorima

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prijenos iskustva iz provedenih postupaka javne nabave – I. dio.

 • Kako definirati tehničke specifikacije?
 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet opravdanih zahtjeva u dokumentaciji o nabavi vezano uz uvjete ekonomske i financijske i tehničke i stručne sposobnosti
 • Jamstva
 • Podugovaratelji
 • Zahtjevi po posebnim propisima
 • Kako postaviti uvjete plaćanja (nakon kompletno izvršenog posla, sukcesivno tijekom ugovornog razdoblja ili sl.)

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Predavačica: Emina Lajtman

14:10 – 14:20

Stanka

14:20 – 15:50

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prijenos iskustva iz provedenih postupaka javne nabave – II. dio.

 • Trajanje ugovora o javnoj nabavi – kako odrediti i povezati s fazom izvršenja ugovora u kojoj su moguće situacije potrebne za produženje rokova
 • Primjeri ugovora za radove/robe/usluge iz provedenih postupaka javne nabave
 • Izmjene ugovora tijekom izvršenja – zakonske mogućnosti/pravne osnove

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Predavačica: Emina Lajtman

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 € / 979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.