JAVNA NABAVA U GRADNJI: PROJEKTIRANJE, IZVOĐENJE RADOVA, STRUČNI NADZOR, PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA I SKLAPANJE DODATAKA UGOVORA

12.09.2023.

JAVNA NABAVA U GRADNJI: PROJEKTIRANJE, IZVOĐENJE RADOVA, STRUČNI NADZOR, PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA I SKLAPANJE DODATAKA UGOVORA

ev. br. 2023-0386

30. studenoga 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

30. studenoga 2023.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Gradnja sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Projektiranje kao ishodišna točka u javnonabavnom procesu sukladno Zakonu o gradnji

Posebne odredbe dokumentacije o nabavi usluga projektiranja i odgovornost projektanta

Naglasak na posebne ugovorne odredbe usluge projektiranja i najčešće pogreške

Troškovnik s rokovima izvođenja radova kao najvažnija isporučevina u javnonabavnom smislu

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge projektiranja: do odluke o odabiru ili do potpisivanja ugovora ili nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem?

Mjerila za zelenu javnu nabavu sukladno Europskom zelenom planu i Akcijskom planu za kružno gospodarstvo EU

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Radovi kao najizazovnija faza EU financiranih projekata – kako pravilno izraditi Dokumentaciju o nabavi?

Najčešće pogreške Naručitelja i praksa DKOM/VUS

Horizontalne mjere u javnoj nabavi radova u EU financiranim projektima

Kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom u EU financiranim projektima

Primjeri izračuna financijske korekcije izrečene od strane posredničkih tijela

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave radova: do odluke o odabiru ili do potpisivanja ugovora ili nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem?

Sveobuhvatni pristup nabavi: „ključ u ruke“

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Stručni nadzor i povezanost s projektiranjem

Projektantski nadzor i veza s projektiranjem – da li i ako da, u kojoj fazi ugovoriti projektantski nadzor?

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge stručnog nadzora: do odluke o odabiru ili do potpisivanja ugovora ili nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem?

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Proces sklapanja Dodataka ugovora o gradnji i odgovarajuće objave u EOJN RH

Opravdanost i nužnost sklapanja Dodatka ugovora

Uloga stručnog nadzora i glavnog projektanta u sklapanju dodatka ugovora o gradnji

Određivanje primjenjivosti članaka 315. do 320. ZJN 2016 i potrebna dokumentacija za osiguravanje revizijskog traga

Ugovorne kazne i raskid ugovora o gradnji

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 €/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.