JAVNA NABAVA U PODRUČJU GRADNJE (PROJEKTIRANJE, RADOVI, STRUČNI NADZOR) – SPECIFIČNOSTI, RIZICI, RJEŠENJA, UVJETI I ZAHTJEVI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA

06.03.2024.

JAVNA NABAVA U PODRUČJU GRADNJE (PROJEKTIRANJE, RADOVI, STRUČNI NADZOR) – SPECIFIČNOSTI, RIZICI, RJEŠENJA, UVJETI I ZAHTJEVI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA

ev. br. 2024-0095

9. svibnja 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

9. svibnja 2024.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Nabava projektiranja: postupak javne nabave i postupak jednostavne nabave

Nabava projektiranja: specifičnosti i rizici u izradi dokumentacije o nabavi/pozivu na dostavu ponuda i prijedlogu ugovora

Nabava projektiranja: uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima

Nabava projektiranja: specifičnosti izvršenja ugovora o javnoj nabavi usluga projektiranja/usluga projektiranja u postupku jednostavne nabave

 

Pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Nabava radova: postupak javne nabave i postupak jednostavne nabave

Nabava radova: specifičnosti i rizici u izradi dokumentacije o nabavi/pozivu na dostavu ponuda i prijedlogu ugovora

 

Pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Nabava radova: uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima

Nabava radova: specifičnosti izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova/radova u postupku jednostavne nabave

 

Pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Nabava stručnog nadzora: postupak javne nabave i postupak jednostavne nabave

Nabava stručnog nadzora: specifičnosti i rizici u izradi dokumentacije o nabavi/pozivu na dostavu ponuda i prijedlogu ugovora

Nabava stručnog nadzora: uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima

Nabava stručnog nadzora: specifičnosti izvršenja ugovora o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora/usluga stručnog nadzora u postupku jednostavne nabave

 

Pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku webinara koji će imati uključenu kameru tijekom predavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.