JN radova sukl. Zak. o gradnji i Zakonu o posl. i djelat. prostornog uređenja i gradnje s naglaskom na izazove u EU financ. projektima

15.06.2022.

Javna nabava radova sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje s naglaskom na izazove u EU financiranim projektima

 

 • 16. rujna 2022. – 8 nastavnih sati – ev. br. 2022-0286 – Održano
 • 3. listopada 2022. – 8 nastavnih sati – ev. br. 2022-0287  Prijavnica - 3. listopada 2022.

 

ONLINE PREDAVANJE

 

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

 

RASPORED PREDAVANJA

 • 8:45 – 9:00    Spajanje polaznika na platformu predavanja
 • 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 školska sata)    Gradnja sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  • Projektiranje kao ishodišna točka u javnonabavnom procesu sukladno Zakonu o gradnji
  • Posebne odredbe dokumentacije o nabavi usluga projektiranja i odgovornost projektanta
  • Naglasak na posebne ugovorne odredbe usluge projektiranja i najčešće pogreške
  • Troškovnik s rokovima izvođenja radova kao najvažnija isporučevina u javnonabavnom smislu
  • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge projektiranja
  • Mjerila za zelenu javnu nabavu sukladno Europskom zelenom planu i Akcijskom planu za kružno gospodarstvo EU

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

 • 10:30 – 10:45    Stanka
 • 10:45 – 12:15 (90 minuta/2 nastavna sata)    Radovi kao najizazovnija faza EU financiranih projekata – kako pravilno izraditi Dokumentaciju o nabavi?
  • Najčešće pogreške Naručitelja i praksa DKOM/VUS
  • Horizontalne mjere u javnoj nabavi radova u EU financiranim projektima
  • Kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom u EU financiranim projektima
  • Primjeri izračuna financijske korekcije izrečene od strane posredničkih tijela
  • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave radova
  • Sveobuhvatni pristup nabavi: „ključ u ruke“

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

 • 12:15 – 13:00    Stanka
 • 13:00 – 14:30 (90 minuta/2 nastavna sata)    Stručni nadzor i povezanost s projektiranjem
  • Projektantski nadzor i veza s projektiranjem – da li i ako da, u kojoj fazi ugovoriti projektantski nadzor?
  • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge stručnog nadzora
  • Razlika u dinamici plaćanja stručnog nadzora i projektantskog nadzora – usporedni prikaz prednosti i rizika za naručitelja

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

 • 14:30 – 14:45     Stanka
 • 14:45 – 16:15 (90 minuta/2 nastavna sata)    Proces sklapanja Dodataka ugovoru o gradnji
  • Opravdanost i nužnost sklapanja Dodatka ugovoru
  • Uloga stručnog nadzora i glavnog projektanta u sklapanju dodatka ugovora o gradnji
  • Određivanje primjenjivosti članaka 315. do 320. ZJN 2016 i potrebna dokumentacija za osiguravanje revizijskog traga
  • Ugovorne kazne i raskid ugovora o gradnji

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

 

Broj polaznika:

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizacija 980,00 kuna (130,07 EUR) (PDV uključen u cijenu) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.