Kako ispravno odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti za nabavu radova, robe i usluga

16.01.2023.

KAKO ISPRAVNO ODREDITI UVJETE TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI ZA NABAVU RADOVA, ROBE I USLUGA

ev. br. 2023-0018

28. veljače 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

 

Održano

 

Datum održavanja

28. veljače 2023.

PREDAVAČ

Mirjana Čusek-Slunjski

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Istraživanje tržišta – definiranje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u Dokumentaciji o nabavi

 • Određivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti po čl. 259. ZJN 2016
 • Kako odrediti minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti koji će nam osigurati kvalitetu u izvršenju ugovora
 • Važnost istraživanja tržišta i poznavanja predmeta nabave
 • Povezanost uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti sa predmetom nabave
 • Utvrđivanje minimuma zahtjeva koji su neophodni za odabir pouzdanog ponuditelja
 • Povezanost uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti s drugim uvjetima iz dokumentacije o nabavi
 • Primjeri dobre prakse iz provedenih postupaka javne nabave za radove/robe/usluge

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prethodno sudjelovanje potencijalnih ponuditelja u pripremi postupka javne nabave

 • Prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave i mjere koje je naručitelj obvezan poduzeti temeljem čl. 199. ZJN 2016
 • Osvrt na čl. 198. ZJN 2016 – komentari/zahtjevi za izmjenom uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti u fazi obveznog prethodnog savjetovanja
 • Može ili ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka biti isključen iz postupka i pod kojim uvjetima?
 • Povezivanje s čl.254. ZJN 2016 – ostali razlozi isključenja
 • Obveze naručitelja prije isključenja ponuditelja – obveza zvanja da pojašnjenje sa svrhom da se dokaže da sudjelovanje u pripremi postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Propisivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, ispunjavanje i pregled ESPD obrasca

 • Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se mogu koristiti za nabavu RADOVA
 • Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se mogu koristiti za nabavu ROBA
 • Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se mogu koristiti za nabavu USLUGA
 • Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u fazi predaje ponude – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, čl. 260. ZJN 2016

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:20

Stanka

14:20 – 15:50

(90 minuta/

2 nastavna sata)

 • Prikaz praktičnih primjera propisivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz dokumentacija provedenih postupaka javne nabave RADOVI/ROBE/USLUGE

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.