Koncesije i Javno privatno partnerstvo (JPP)

09.04.2019.
Narodne novine d.d. organiziraju radionicu
 
Koncesije i Javno privatno partnerstvo (JPP)
 
15. i 16. svibnja 2019. u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
 
 
 • Mario Turković, EnergoVizija
 • Domagoj Dodig, financijski stručnjak za JPP, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
 • Slavko Čolak, pravni stručnjak za JPP, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
 

PROGRAM RADA

 
I. DAN – osnovni modul
 
 • 8:45 –  9:00 Registracija sudionika
 • 9.00 –   9.15 Uvod u program edukacije
  • Upoznavanje sudionika s načinom rada
 • 9.15 – 10.00 Osnovni elementi koncesijskih i JPP projekata – Mario Turković
  • Što je JPP
  • Razlika između JPP-a i koncesija
 • 10.00 – 10.45 Zakonodavni okvir za JPP i koncesije – Mario Turković
  • EU pravna stečevina
  • Zakon i Uredba o JPP-u/koncesijama
  • Procedura pripreme i provedbe JPP-a u RH 
 • 10.45 – 11.00 Pauza
 • 11.00 – 11.45 Strateško planiranje javnih investicija – Slavko Čolak
  • Donošenje strateških planova
  • Izrada plana JPP/koncesijskih projekata 
 • 11.45 – 12.30 Priprema projekta – izrada prijedloga projekta JPP-a – Domagoj Dodig
  • Definiranje potreba
  • Utvrđivanje sposobnosti plaćanja
  • Struktura prijedloga projekta (identifikacija rizika) 
 • 12.30 – 13.30 Ručak
 • 13.30 – 14.15 Priprema projekta – izrada prijedloga projekta JPP-a – Domagoj Dodig
  • Bankabilnost projekta
  • Financiranje JPP projekata 
 • 14.15 – 14.30 Pauza
 • 14.30 – 16.00 Nabava i Pravno strukturiranje projekta – Mario Turković
 • 16.00 – 16.30 Praćenje i nadzor JPP projekata – Slavko Čolak
 • 16.30 – 17.00 Diskusija (odgovori na pitanja) i završetak radionice
 
 
II. DAN – napredni modul
 
 • 9.00 –   9.15 Uvod u program edukacije
  • Upoznavanje sudionika s načinom rada
 • 9.15 – 10.30 Identifikacija i podjela rizika u projektima JPP-a na primjerima iz prakse – Slavko Čolak
 • 10.30 – 10.45 Pauza
 • 10.45 – 12.15 Izrada studije opravdanosti za projekt JPP-a na primjeru iz prakse – Domagoj Dodig
 • 12.15 – 13.00 Ručak
 • 13.00 – 14.30 Izrada ugovora o JPP-u/koncesijama na primjeru iz prakse – Mario Turković
 • 14.30 – 14.45 Pauza
 • 14.45 – 15.45 Mogućnost korištenja EU fondova u JPP i koncesijskim projektima – Domagoj Dodig
 • 15.45 – 16.15 Diskusija (odgovori na pitanja) i završetak radionice – Zaključak
 
Kotizacija iznosi:
 • 1.800,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice (I. i II. dan)
 • 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice (I. ili II. dan)
 
Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-5/19-JPP, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr