Nova radionica: NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU

24.09.2019.

Narodne novine d.d. organiziraju radionicu

NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU

7. studenoga 2019.
u Zagrebu, Palace Hotel Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 10

 

PROGRAM RADA
14:45 – 15:00

Registracija sudionika

15.00 – 15.45

Novine u zemljišnoknjižnom pravu
prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15.45 – 16.30

Pravni lijekovi i brisovna tužba
sudac Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

16.30 – 16.45

Pauza za kavu

16.45 – 17.30

Podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige putem javnog bilježnika
– Što je novo
– Praktični primjeri postupanja

Jožica Matko-Ruždjak, javna bilježnica
Bojan Ruždjak, javnobilježnički prisjednik

17.30 – 18.15

Prikaz odabrane sudske prakse
Lana Putrić, predsjednica zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Pavle Vukšić, sudac zemljišnoknjižnog odjela 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu

18.15 – 19.00

Pitanja i odgovori sudionika

Kotizacija iznosi 790,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-4/19, najkasnije do dana održavanja radionice.
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr