NOVI EOJN RH – PRAKTIČNI PRIKAZ RADA

13.10.2023.

NOVI EOJN RH – PRAKTIČNI PRIKAZ RADA

ev. br. 2023-0462

12. prosinca 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Popunjeno

Datum održavanja

12. prosinca 2023.

PREDAVAČ

Željko Miličić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

EOJN RH – osnovne funkcionalnosti

 • Plan nabave
 • Objava prethodnih savjetovanja
 • Priprema ESPD zahtjeva
 • Objava postupka JN
 • Pitanja i pojašnjenja vezana uz objavljivanje dokumenata o nabavi
 • Javno otvaranje ponuda
 • Zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude
 • Objava Odluke o odabiru/poništenju
 • Objava obavijesti o dodjeli ugovora
 • Registar ugovora – ažuriranje registra

Pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Plan nabave

 • Objava plana nabave
 • Izmjene i dopune plana nabave

Prethodno savjetovanje

 • Objava prethodnog savjetovanja
 • Pojašnjenja i pitanja vezana uz objavljenu dokumentaciju o nadmetanju
 • Objava izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju

Praktični prikaz rada u EOJN RH

Pitanja i odgovori, rasprava

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Priprema i kreiranje ESPD zahtjeva u postupku JN

 • Objava postupka JN
 • Kreiranje ESPD zahtjeva

Registar ugovora

 • Ustrojavanje registra
 • Ažuriranje objavljenih ugovora
 • Unos novih ugovora jednostavne nabave

Pitanja i odgovori, rasprava

14:10 – 14:20

Stanka

14:20 – 15:50

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Objava postupaka sklapanja okvirnog sporazuma kao središnje tijelo

 • Prijenos prava na korisnike okvirnog sporazuma
 • Objava ugovora temeljem okvirnog sporazuma
 • Ažuriranje ugovora u registru ugovora

Elektronička žalba

 • Izjavljivanje e-žalbe – žalitelj
 • Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe

Pitanja i odgovori, rasprava

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizaciju 130 € / 979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.