OGRANIČENI POSTUPAK NABAVE I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE; MIŠLJENJA UPRAVE ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE; PRAVNI FORMALIZAM U JAVNOJ NABAVI

06.03.2024.

OGRANIČENI POSTUPAK NABAVE I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE; MIŠLJENJA UPRAVE ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE; PRAVNI FORMALIZAM U JAVNOJ NABAVI

ev. br. 2024-0087

11. travnja 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

11. travnja 2024.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Ograničeni postupak nabave

Razlike otvorenog i ograničenog postupka nabave

Ograničeni postupak nabave kao primjenjivi postupak u uspostavljanju dinamičkog sustava nabave

 

Pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Dinamički sustav nabave: prva faza ograničenog postupka

Dinamički sustav nabave: druga faza ograničenog postupka

 

Pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Izdvojena mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave: 2017., 2018., 2019. i 2020.

Mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave: 2021., 2022., 2023.

 

Pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pravni formalizam u javnoj nabavi: praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i sudska praksa

 

Pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku webinara koji će imati uključenu kameru tijekom predavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.