Osnove porezne pismenosti – Porezni i računovodstveni aspekti poreza na dohodak, dobit i PDV

25.05.2018.
Narodne novine d.d. organiziraju radionicu
 
Osnove porezne pismenosti
Porezni i računovodstveni aspekti poreza na dohodak, dobit i PDV
 
7., 8. i 9. lipnja 2018. u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
  

PROGRAM RADA

 
Četvrtak – 7. lipnja 2018.:
 • 15:45 – 16:00 →  Registracija sudionika
 • 16:00 – 18:30  →  Osnove javnih prihoda i poreza – Uvodna anketa o poreznoj pismenosti; Izravni porezi; dr. sc. Nika Šimurina izv. profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 18:30 – 18:45  →  Pauza
 • 18:45 – 20:15  →  Neizravni porezi; dr. sc. Dajana Barbić, docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Petak – 8. lipnja 2018.:
 • 16:00 – 17:30  →  Računovodstvo poreza na dohodak; dr. sc. Martina Dragija Kostić docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 17:30 – 17:45  →  Pauza
 • 17:45 – 20:15  →  Računovodstvo poreza na dobit – Računovodstvo PDV-a; dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, izv. profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Subota – 9. lipnja 2018.:
 • 9:00 – 11:00  →  Porezne radionice; Nika Šimurina i Dajana Barbić
 • 11:00 – 11:15  →  Pauza
 • 11:15 – 13:15  →  Računovodstvene radionice; Ivana Dražić Lutilsky i Martina Dragija Kostić
 • 13:15  →  Zaključenje radionice
 

Kotizacija iznosi:

 • 2.000,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice ili
 • 2.150,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal, knjigu Osnove porezne pismenosti, te sudjelovanje u radu radionice.
 
Prijavnica - kotizacija 2.000,00 HRK       Prijavnica - kotizacija 2.150,00 HRK
 
 
Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02    OIB tvrtke , svrha doznake R-4/18, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 843, 6652-877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr