PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I STATISTIČKO IZVJEŠĆE ZA 2023., PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, ZELENA JAVNA NABAVA

04.12.2023.

PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I STATISTIČKO IZVJEŠĆE ZA 2023., PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, ZELENA JAVNA NABAVA

ev. br. 2023-0539

22. veljače 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

22. veljače 2024.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:55-9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Plan nabave sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta i obveza izrade za 2024.

Trenutak osiguravanja dostatnih financijskih sredstava te veza s Financijskim planom (proračuna)

Pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Registar ugovora i Statističko izvješće za 2023.- rokovi i evidencija

Registar vrijednosnih papira (danih i primljenih jamstava: za valjanost ponude, za uredno ispunjenje ugovora, za otklanjanje nedostataka, za povrat avansa, i sl.)

Pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – najvažnija pitanja koja se uređuju Pravilnikom o jednostavnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa u jednostavnoj nabavi

Pitanja i odgovori

14:10 – 14:20

Stanka

14:20 – 15:50

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Zelena javna nabava: izrađena mjerila i primjenjivost u postupcima jednostavne nabave

Zelena javna nabava i kružno gospodarstvo

Pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € / 1.130,18 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.