PLANIRANJE JAVNE NABAVE, OTVARANJE PONUDA, PREGLED I OCJENA, IZVRŠNOST ODLUKE O ODABIRU I SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

19.02.2024.

PLANIRANJE JAVNE NABAVE, OTVARANJE PONUDA, PREGLED I OCJENA, IZVRŠNOST ODLUKE O ODABIRU I SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

ev. br. 2024-0078

24. travnja 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

24. travnja 2024.

PREDAVAČ

Davor Slivka

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Planiranje postupka javne nabave

 • Plan nabave
 • Istraživanje tržišta i tehničke konzultacije

 

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Planiranje postupka javne nabave

 • Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje

Otvaranje ponuda

 • Postupak zaprimanja ponuda dostavljenih elektronički
 • Otvaranje ponuda
 • Postupak otvaranje ne elektroničkih ponuda

Pregled i ocjena ponuda

 • Redoslijed
 • Primjena članka 293.

 

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled i ocjena ponuda

 • Primjena članka 263.
 • Primjena članka 20. Pravilnika
 • Ažurirani popratni dokumenti
 • Računska ispravnost ponuda
 • Izuzetno niska ponuda
 • Rangiranje – članak 296. i 297.
 • Odbijanje ponude
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Odluke

 

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled i ocjena ponuda

 • Izvršnost odluke
 • Poništenje postupka
 • Žalba na odluku

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 • Posljedice sklapanja nezakonitih izmjena ugovora i okvirnih sporazuma
 • Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi

 

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku webinara koji će imati uključenu kameru tijekom predavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.